Yrittäjien osinkoverotuksen kiristäminen ei innosta suomalaisia

Suomalaisista 36 prosenttia katsoo, että yrittäjien omasta yhtiöstään nostamien osinkojen verotusta pitäisi kiristää, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 37 prosenttia.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen yrittäjän osinkoverojen kiristämiseen

”Yrittäjien omasta yhtiöstään nostamien osinkojen verotusta pitäisi kiristää” (%)

Lataa

Lataa
Yrittäjäriskin huomioiminen verotuksessa

”On perusteltua, että yrittäjäriski huomioidaan jatkossakin keventävänä tekijänä yrittäjän osinkoverotuksessa” (%)

Lataa

Download: Yrittäjäriskin ystävät -EVA Arvio
Yrittäjäriskin ystävät -EVA Arvio

Suomalaiset eivät lämpene osinkoverotuksen kiristämiselle. EVA Arvion Yrittäjäriskin ystävät on kirjoittanut johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Lataa

Download: EVA Arvion Yrittäjäriskin ystävät kuvioliite
EVA Arvion Yrittäjäriskin ystävät kuvioliite

Lataa

Lataa
Emmiliina Kujanpää

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Yrittäjien listaamattomien yritysten osingoista maksamaa veroa huojennetaan verrattuna muuhun osinkoverotukseen. Käytäntöä on perusteltu muun muassa yrittäjäriskillä sekä työllisyysvaikutuksilla.

Suomalaisista 47 prosenttia katsoo, että yrittäjäriskin huomioiminen keventävänä tekijänä yrittäjän osinkoverotuksessa on jatkossakin perusteltua. 18 prosenttia katsoo, ettei yrittäjäriskin huomioiminen verotuksessa ole perusteltua.

”Suomalaisten arvostus yrittäjyyttä kohtaan on osoittautunut aiemmissa EVAn Arvo- ja asennetutkimuksissa erittäin vahvaksi. Tämä näkyy nyt myös siinä, että varsin suuri joukko suomalaisista hyväksyy yrittäjäriskin huomioimisen osinkoverotuksessa. Omistajavetoisten yritysten toiminnasta syntyy merkittävästi muitakin verotuottoja Suomeen”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Suomalaisista 47 prosenttia katsoo, että verotusta pitäisi alentaa, etteivät osaajat ja omistajat muuttaisi pois Suomesta. Eri mieltä väittämän kanssa on 30 prosenttia.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Emmiliina Kujanpää: Yrittäjäriskin ystävät -EVA Arvio tiistaina 28.3. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, emmiliina.kujanpaa@eva.fi tai +358 40 768 0621