Jako talousoikeistoon ja -vasemmistoon on voimistunut – enemmistö suomalaisista on markkinatalousmyönteisiä

63 prosenttia suomalaisista katsoo, että vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Puolueiden kannattajat ja markkinatalousväittämät

Kuuden suurimman puolueen kannattajaryhmien keskimääräinen suhtautuminen markkinatalousväittämiin 2009–2022. Asteikossa 1 tarkoittaa ehdotonta markkinakielteisyyttä, asteikon arvo 5 ehdotonta markkinamyönteisyyttä. Asteikon arvo 3 edustaa neutraalia suhtautumista.

Lataa

Lataa
”Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja” (%)

Lataa

Download: Johan on markkinat -EVA Analyysi
Johan on markkinat -EVA Analyysi

Markkinatalouden suosio kasvaa, vaikka inflaatio jyllää. EVA Analyysin Johan on markkinat on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Johan on markkinat kuvioliite
EVA Analyysin Johan on markkinat kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisten suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut myönteisemmäksi 13 vuoden aikana, kun asiaa tarkastellaan viidellä eri markkinatalousväittämällä. Samalla väestön jakautuminen talousoikeistoon ja -vasemmistoon on vahvistunut: oikeistopuolueiden äänestäjät ovat aiempaa markkinatalousmyönteisempiä ja vasemmistopuolueiden puolestaan erottuvat aiempaa selvemmin varautuneilla asenteillaan markkinatalouteen.

EVA selvitti suomalaisten markkinatalousnäkemysten kehittymistä yli ajan Arvo- ja asennetutkimuksessaan viidellä markkinataloutta koskevalla väittämällä, joista laskettiin summamuuttujat.

Suurimman harppauksen asenteissa ovat ottaneet perussuomalaisten kannattajat, joiden suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut nihkeästä selvän myönteiseksi. Myös keskustaa äänestävien asennoituminen on muuttunut markkinahenkisemmäksi. Perinteistä talousoikeistoa edustavat kokoomuksen kannattajat siirtyivät entistä rohkeammin oikealle 2010-luvulla, mutta 2020-luvulla muutos on pysähtynyt.

Puoluekentän vasemmalla puoliskolla suhtautumismuutokset ovat olleet vähäisempiä. Pääministeripuolue SDP:n äänestäjien suhtautuminen markkinatalouteen ei ole muuttunut; se on säilynyt varovaisen markkinaskeptisenä. Vihreiden äänestäjät ovat viimeisen kolmentoista vuoden aikana liukuneet hieman vasemmalle.

Vasemmistoliiton kannattajat sen sijaan ovat nykyisen hallituskauden aikana siirtyneet reippaasti vasemmalle, kohti markkinatalouteen torjuvasti suhtautuvaa ajattelutapaa.

”Äänestäjien voimistunut jakautuminen oikeisto- ja vasemmistoblokkeihin Marinin hallituksen aikana näkyy etenkin perussuomalaisten ja keskustan äänestäjien isona asenneharppauksena oikealle. Tämän asennemuutoksen seurauksena suomalaisten keskimääräiset näkemykset ovat kokonaisuudessaan liukuneet kohti oikeistolaisempia asenteita”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Summamuuttujan viisi markkinatalousväittämää:

”Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa”

”Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja”

”Markkinatalous toimii Suomessa nykyisin hyvin kaikkien kansalaisten parhaaksi”

”Vapaa markkinatalous on tullut nykymuodossaan tiensä päähän ja siitä on aika luopua”

”Vaikka kapitalistinen markkinatalous on epävakaa, on se kuitenkin käytännössä ainoa mahdollinen talousjärjestelmä”

Ilkka Haavisto: Johan on markkinat -EVA Analyysi tiistaina 28.2. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823