Suomalaisten enemmistö torjuu EU:n metsäpolitiikan – suhtautuminen EU:hun edelleen huippumyönteistä

Suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
EU ja metsäpolitiikka (%)

”Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä” (%) Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Miten suhtautuu nykyisin maamme EU-jäsenyyteen (%)

Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Erityisen yksimielistä EU:n metsien käytön sääntely- ja rajoituspyrkimysten vastustus on perussuomalaisten (92 %), keskustan (91 %), kristillisdemokraattien (78 %) ja kokoomuksen (77 %) kannattajissa. Enemmistö myös Liike Nytin (61 %) ja SDP:n (60 %) äänestäjistä on sitä mieltä, että Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä.

Sen sijaan vain pienehkö osuus vihreiden (17 %) ja vasemmistoliiton (19 %) äänestäjistä asettuisi EU:lle vastahankaan. Enemmistö näissä ryhmissä katsoo, ettei Suomen pitäisi vastustaa EU:n pyrkimyksiä rajoittaa metsiemme käyttöä.

”Suomalaisten vastustuksen taustalla on epäluottamus EU:n metsäosaamiseen. Suhtautumiseen EU:hun se ei kuitenkaan heijastu: suomalaisten EU-myönteisyys on huippukorkealla. Suomalaisten sitoutuminen EU-jäsenyyteen ei ole riippuvaista yksittäisistä politiikkakysymyksistä, vaan EU-jäsenyys katsotaan pysyväksi yhteiskunnalliseksi rakenteeksi, joka luo turvaa ja määrittelee Suomen paikkaa maailmassa”, sanoo EU-asenteita käsittelevän tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suomalaisista 65 prosenttia suhtautuu maamme EU-jäsenyyteen myönteisesti, 17 prosenttia kielteisesti, ja niin ikään 17 prosenttia neutraalisti.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Suomalaiset torjuvat EU:n metsäpolitiikan -EVA Artikkeli tiistaina 31.1. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041