Vasemmisto näkee ristiriitoja porvareita enemmän

Sanna Kurronen
Ekonomisti
LinkedIn Twitter
Näkemykset ristiriitojen voimakkuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa vaihtelevat eniten puoluekannatuksen mukaan. Suurimpien puolueiden kannattajakunnissa on kullakin omat herkkyytensä ristiriidoille, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Ladattavat tiedostot

Download: Sukset ristissä -EVA Analyysi
Sukset ristissä -EVA Analyysi

Vasemmiston ja oikeiston välinen ristiveto jyrkkenee. EVA Analyysin Sukset ristissä ovat kirjoittaneet Ilkka Haavisto, Sanna Kurronen ja Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Sukset ristissä kuvioliite
EVA Analyysin Sukset ristissä kuvioliite

Lataa

SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajien joukossa pidetään työnantajien ja työntekijöiden välistä ristiriitaa erityisen voimakkaana verrattuna koko väestön näkemyksiin (Kuvio 3). Vasemmistoliiton kannattajat näkevät rikkaiden ja köyhien välisen vastakkainasettelun selvästi voimakkaampana kuin väestö keskimäärin, mutta SDP:n kannattajatkin ovat keskivertosuomalaista huolestuneempia varallisuuseroista. Vasemmistoliiton kannattajat näkevät lisäksi selvästi  koko väestöä voimakkaampina ristiriidat esimerkiksi miesten ja naisten, yritysten ja luonnonsuojelun sekä vasemmiston ja oikeiston välillä.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: SDP:n äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: vasemmistoliiton äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Myös vihreiden kannattajat taipuvat selvästi vasemmiston suuntaan tunnistaessaan ristiriitoja koko väestöä enemmän useimmilla osa-alueilla. Sen sijaan poliitikkojen ja kansan välillä vihreiden kannattajat näkevät selvästi koko väestöä vähemmän vastakohtaisuutta.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: vihreiden äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Perussuomalaisten kannattajat näkevät poliitikkojen ja kansan välisen ristiriidan erityisen voimakkaana. Myös kansallisen ja kansainvälisen kulttuurin välillä on perussuomalaisten kannattajien arviossa selvästi voimakkaampaa ristiriitaa kuin muiden suomalaisten arvioissa. Sen sijaan vastaukset maahanmuuttajien ja syntyperäisten suomalaisten välisistä ristiriidoista eroavat perussuomalaisten kannattajien ja muun väestön välillä vain vähän. Se johtuu siitä, että kaikkien puolueiden kannattajat pitävät kyseistä vastakkainasettelua voimakkaana, tosin eri näkökulmista. Muiden puolueiden kannattajat suhtautuvat maahanmuuttoon pääosin myönteisesti ja pitävät rasismia Suomessa ongelmana. Perussuomalaisten äänestäjien suhtautuminen maahanmuuttoon on kielteistä, eivätkä he katso, että Suomessa juuri esiintyisi maahanmuuttajiin kohdistuvaa syrjintää ja rasismia.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: perussuomalaisten äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Perinteisissä porvaripuolueissa ristiriitoja sen sijaan nähdään huomattavasti vähemmän kuin vasemmiston piirissä. Kokoomuksen kannattajat eivät näe ristiriitoja väestön keskiarvoa enempää oikeastaan missään. Erityisesti rikkaiden ja köyhien, työnantajien ja työntekijöiden sekä yritysten ja luonnonsuojelun väliset jännitteet ovat kokoomuksen kannattajien mielestä selvästi vähäisempiä kuin suomalaisten mielestä keskimäärin.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: kokoomuksen äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Keskustan kannattajien parissa suurin huoli on ristiriita kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä. Kaikilla muilla osa-alueilla keskustan kannattajat näkevät ristiriidat heikompina kuin väestö keskimäärin.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: keskustan äänestäjien keskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta.

Kokonaisuutena vasemmistopuolueiden kannattajat näkevät suomalaisen yhteiskunnan selvästi ristiriitaisemmassa valossa kuin perinteisiä porvaripuolueita kokoomusta ja keskustaa äänestävät. Perussuomalaisten kannattajia muiden puolueiden äänestäjistä erottavat populismiin (poliittisen eliitin ja kansan välinen ristiriita) ja kansallismielisyyteen viittaavat painotukset. Perussuomalaisten kannattajat kuitenkin jakavat vasemmistopuolueita äänestävien kanssa yhteisen nimittäjän: käsityksen voimakkaista ideologisista vastakkainasetteluista.

Lue koko Analyysi tästä

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on kokoväestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.