Suomen Yhdysvallat – Näin alueuudistus pitäisi tehdä

Natanael Rother
Vieraileva tutkija
LinkedIn Twitter
Jotta alueuudistuksen kaltaisesta vallan hajauttamisesta olisi hyötyä, alueille on annettava riittävästi valtaa, tehtäviä ja välineitä toiminnan rahoittamiseksi omilla tuloilla. Ehdotamme visiossamme, että Suomesta tehdään kymmenen osavaltion liittovaltio, jossa kaikki tehtävät, joita ei ole välttämätöntä hoitaa valtion tasolla, siirretään alempien tasojen hoidettavaksi.

Ladattavat tiedostot

Download: Suomen Yhdysvallat -EVA Raportti
Suomen Yhdysvallat -EVA Raportti

Näin alueuudistus pitäisi tehdä. Suomen Yhdysvallat -EVA Raportin ovat kirjoittaneet Natanael Rother, Ilkka Haavisto, Gunnar Wetterberg, Jan Erola ja Sami Metelinen.

Lataa

Osavaltiot huolehtisivat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteestä, omasta infrastruktuuristaan, aluekehityksestä ja toisen asteen koulutuksesta. Vähintään kaksi kolmasosaa osavaltion tuloista kerätään veroilla ja maksuilla.

Osavaltioita on kuitenkin oltava maakuntia vähemmän, jotta jokainen niistä olisi väestöltään ja taloudeltaan riittävän vahva menestyäkseen itsenäisenä tulevaisuudessa. Ehdotetussa mallissa osavaltioiden väkiluku vaihtelee pääsääntöisesti puolen miljoonan molemmin puolin.

Osavaltion koko ei kuitenkaan yksin ratkaise sen elinvoimaisuutta. Sekä 1,7 miljoonan asukkaan Uusimaa että 30 000 asukkaan Ahvenanmaa ovat menestystarinoita. Tärkeintä osavaltiossa on sen asukkaiden itsehallinto, joka mahdollistaa osavaltiolle paikallisiin olosuhteisiin parhaiten sopivien ratkaisujen tekemisen.

Osavaltioita on myös oltava riittävän monta, jotta niiden välille voisi syntyä liittovaltion toiminnalle tärkeä kilpailullinen asetelma. Koska kukin osavaltio voi tehdä omanlaistaan politiikkaa, niiden välille syntyy järjestelmäkilpailua. Se kannustaa jokaista osavaltiota etsimään omia vahvuuksiaan, korjaamaan heikkouksiaan ja oppimaan muilta. Itsehallinto ei tarkoita, että kukin osavaltio on täysin omillaan. Maan sisäisiä eroja tasoittaa alueiden välinen tulojen tasausjärjestelmä. Se asettaa rajoja kilpailulle ja huolehtii siitä, etteivät osavaltioiden väliset erot hyvinvoinnissa voi kasvaa liian suuriksi. Takausjärjestelmää osavaltioilla ei kuitenkaan ole. Kukaan ei tule pelastamaan ylivelkaantunutta osavaltiota, mikä ohjaa osavaltiota harjoittamaan vastuullista finanssipolitiikkaa.

Lue lisää aiheesta ja alueiden vahvuuksista EVA Raportista Suomen Yhdysvallat.