Epävarmuus tulevaisuudesta alentaa syntyvyyttä – perheenperusta­misikäiset hyvin pessimistisiä

Mediamateriaalit

Lataa
Alhaisen syntyvyyden syyt (%)

Missä määrin eri tekijät vaikuttavat syntyvyyden alhaisuuteen maassamme (%)

Lataa

Lataa
Syntyvyyden lisäämisen politiikkakeinot (%)

Missä määrin erilaisilla politiikkakeinoilla olisi syntyvyyttä lisääviä vaikutuksia (%)

Lataa

Download: Syntyvyys syvyyksissä -EVA Analyysi
Syntyvyys syvyyksissä -EVA Analyysi

Pessimismi varjostaa synnytysikäisten näkymää. EVA Analyysin Syntyvyys syvyyksissä on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Syntyvyys syvyyksissä kuvioliite
EVA Analyysin Syntyvyys syvyyksissä kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Suomalaisista 86 prosenttia arvioi lapsen hankkimisen lykkäämisen alentavan syntyvyyttä. Yleisen epävarmuuden tulevaisuudesta arvioi syyksi 81 prosenttia, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Erityisen huolissaan tulevaisuudesta ovat perheellistymisikäiset eli 18–45-vuotiaat naiset, joista 86 prosenttia on huolissaan sekä toimeentulostaan että yleisesti tulevaisuudesta.

Nuorten ikäryhmien optimismi tulevaisuuden suhteen on romahtanut. 26–35-vuotiaista 66 prosenttia on optimistisia, yli 65-vuotiaista 83 prosenttia. Vielä vuonna 1986 21–40-vuotiaat suhtautuivat EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa optimistisimmin omaan tulevaisuuteensa. Heistä noin 85 prosenttia oli optimistisia.

Jopa 88 prosenttia suomalaisista pitää joustavaa työaikaa pienten lasten vanhemmille toimivana keinona lisätä syntyvyyttä. 78 prosentin mukaan kotiavun lisääminen ja 75 prosentin mielestä työllisyysasteen nosto olisivat tehokkaita politiikkakeinoja lisätä syntyvyyttä.

”Naisten ja miesten välillä on selkeitä näkemyseroja syntyvyyttä lisäävistä keinoista. Eroissa mahdollisesti heijastuu naisten suurempi vastuu hoivasta ja kotitöistä yleensä. Naiset painottavat joustavan työajan tärkeyttä pienten lasten vanhemmille miehiä enemmän, kuten myös kotiavun lisäämistä ja perhevapaauudistusta. Työn ja perheen yhteensovittamista on edelleen syytä helpottaa, jotta perheet pääsevät lähemmäs toivomaansa lapsilukua”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Analyysin Syntyvyys syvyyksissä.

Työttömyyden vähentäminen nähdään EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen taloudellisista keinoista parhaaksi keinoksi edistää syntyvyyttä. Syntyvyystutkimusten mukaan työttömyydellä näyttää olevan sekä lastenhankinta-aikeita että syntyvyyttä alentava vaikutus.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Syntyvyys syvyyksissä -EVA Analyysi tiistaina 9.3. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728