Maahanmuuttaja­naisten heikko työllisyys heijastuu heidän lastensa pärjäämiseen

Mediamateriaalit

Lataa
Maahanmuuttajanaisten työllisyysasteet Pohjoismaissa (%)

Ulkomailla syntyneiden 20–64-vuotiaiden naisten työllisyysasteet taustamaan mukaan eri Pohjoismaissa vuonna 2016 (%)

Lataa

Download: Maahanmuuttajanaisten loukku -EVA Arvio
Maahanmuuttajanaisten loukku -EVA Arvio

Heikko työllisyys heijastuu myös toisen polven pärjäämiseen. EVA Arvion Maahanmuuttajanaisten loukku on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on Suomessa alhaisempi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Heikko työllisyysaste heikentää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rapauttaa julkisen talouden kantokykyä. Naisten heikko työmarkkina-asema siirtyy eteenpäin heidän lapsilleen, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Maahanmuuttajanaisten loukku.

”Suomen passivoiva työttömyysturva ja kotihoidontuki näyttäisivät olevan syitä maahanmuuttajanaisten erityisen heikolle työllisyydelle verrattuna muihin Pohjoismaihin”, Sanna Kurronen sanoo.

Erityisen ongelmallinen maahanmuuttajanaisten kohdalla on kotihoidontuki, joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona kolmevuotiaaksi asti. Pohjoismaisissa verrokkimaissa yhtä pitkää hoitovapaata ei ole. Maahanmuuttajat käyttävät kotihoidontukea kantaväestöä useammin ja pidempään.

Äidin työmarkkina-asema vaikuttaa tutkitusti lasten menestykseen koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Yhteys on erityisen vahva maahanmuuttajilla, varsinkin äidin asema vaikuttaa tyttären menestykseen.

Kotihoidontuen poiston lisäksi myös muita keinoja maahanmuuttajanaisten työllisyyden kohentamiseksi on syytä käyttää. Esimerkiksi jo kotouttamissuunnitelman on osoitettu kohentavan maahanmuuttajien lasten opintomenestystä. Kotouttamisessa voitaisiin ohjata myös naisia nykyistä vahvemmin työelämään. Yksityisen sektorin palkkatuki on tutkimuksissa todettu toimivaksi työllisyystoimeksi maahanmuuttajien kohdalla.

”Suomalainen yhteiskunta perustuu siihen, että kaikki työkykyiset aikuiset käyvät töissä. Maahanmuuttajat eivät voi olla poikkeus. Maahanmuuttajien työllisyyden nostaminen on erityisen tärkeää, sillä työssäkäynti lisää osallisuutta, parantaa integroitumista yhteiskuntaan ja kohentaa myös heidän lastensa tulevaa sosioekonomista asemaa”, Kurronen sanoo.

Sanna Kurronen: Maahanmuuttajanaisten loukku -EVA Arvio tiistaina 9.2. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi  tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728