Naisten osuus johtajista noussut Suomessa, paljastaa EVAn päivitetty Lasikattomittari

EVAn Lasikattomittari kokoaa yhteen tietoja naisten osuudesta johtajina ja naisten mahdollisuuksista eri maissa.

Lasikattomittarissa tarkastellaan naisten osuutta johtavissa tehtävissä, naisten ja miesten eroa työvoimaan osallistumisessa ja korkea-asteen koulutuksessa, lastenhoitokuluja ja äitien palkallisia vapaita. Mittariin on kerätty tietoja eri Euroopan maista sekä Yhdysvalloista. Kuvaajista pääset vertaamaan eri maita.

EVAn Lasikattomittariin on kerätty uusimmat luvut ILO:n ja OECD:n tietokannoista. Mittari mukailee The Economist -lehden The glass ceiling -indeksiä.

Naisten osuus johtajista. Kun EVA edellisen kerran julkaisi Lasikattomittarin, naisten osuus johtajista Suomessa oli 31,5 prosenttia.

Lähde: Ilostat. ILOn tilastossa on esitetty naisten osuus yhtiöiden, hallinnon ja järjestöjen ylemmässä ja keskijohdossa lukuun ottamatta pääjohtajia ja joidenkin palvelualojen johtajia, sillä nämä ovat enimmäkseen pienten yritysten johtajia. Tilasto antaa siten kattavan kuvan naisista päättävissä asemissa. OECD-keskiarvosta puuttuvat tiedot Australian, Chilen, Israelin, Japanin, Kanadan, Kolumbian, Luxembourgin, Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin osalta.

Prosenttiyksiköin esitetty ero naisten ja miesten osallistumisessa työvoimaan. Työvoimaan osallistumisaste kuvaa työllisten sekä työnhakijoiden osuutta koko työikäisestä väestöstä.

Lähde: OECD.

Prosenttiyksiköin esitetty ero korkeakoulutettujen naisten ja miesten välillä.

Lähde: OECD.

Perheiden maksamat lastenhoitokulut prosenttiosuutena keskipalkasta. Tilastossa on kuvattu sellaisten perheiden lastenhoitokuluja, joiden lapset ovat täysipäiväisessä päivähoidossa. Perheiden maksamista kuluista on vähennetty kaikki julkiset lastenhoidon tuet, subventiot ja mahdolliset verovähennykset. Perheissä molempien vanhempien on oletettu ansaitsevan 67 prosenttia keskipalkasta. Oletusperheeseen kuuluu kaksi lasta, joista toinen on kahden ja toinen kolmen vuoden ikäinen.

Lähde: OECD

Äideille maksimissaan korvattavat vapaat ekvivalenttiviikoissa suhteutettuna tuloihin. Indikaattorissa on otettu huomioon kaikki äideille mahdollisesti maksettavat vapaat (ml. kotihoidontuki). Koska korvaustasot vaihtelevat maittain, äitiysvapaiden pisin mahdollinen kesto on esitetty suhteutettuna keskipalkkaan.

Lähde: OECD.

Korjattu 3.2.2022 Lastenhoitokuluihin vanhempien ansioiden suuruus