Talouskasvun arvostus kasvussa

Ladattavat tiedostot

Download: Kirottu velka -EVA Analyysi
Kirottu velka -EVA Analyysi

Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa mutta pelkäävät leikkauksia. Kirottu velka -EVA Analyysin on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Kirottu velka kuvioliite
EVA Analyysin Kirottu velka kuvioliite

Lataa

Suomalaisista 44 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun. Eri mieltä on 37 prosenttia. Talouskasvun arvostus on EVAn Arvo- ja asennetutkimuksissa kasvanut taantumien jälkeen, mutta hiipunut nousukauden myötä.

Suomalaisten suhtautumisessa talouskasvuun hyvinvoinnin moottorina on tapahtunut EVAn Arvo- ja asennetutkimusten mittaushistorian aikana suurta vaihtelua. Suhtautumista talouskasvuun on kysytty EVAn kyselyissä läpi niiden historian vuodesta 1984 alkaen. Suhtautuminen on ollut yhteydessä suhdannetilanteeseen siten, että talouskasvun arvostus on aina kasvanut taantumien jälkeen, mutta on nousukauden myötä hiipunut.

Nyt suomalaisten talousasenteissa havaitaan mittaushistorialle tyypillinen talouskasvun arvostuksen kasvu.

Suomalaisista 44 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun. Eri mieltä on 37 prosenttia.

Samanmielisten osuus on kasvanut vuoden 2020 keväästä yhdeksällä ja vuoden 2019 mittaukseen nähden 16 prosenttiyksiköllä. Näin iso muutos vuoden sisään on poikkeuksellisen suuri. Suomalaisten asenteet kysymyksen suhteen ovat vaihdelleet suhdanteen mukaan, niin että suurimmillaan talouskasvun arvostus oli laman jälkeen vuonna 1994, jolloin väitteen kanssa oli samaa mieltä 55 prosenttia. Vuosina 2016–2017 väitteeseen yhtyi 48 prosenttia.

Väestöryhmistä talouskasvun merkitykseen hyvinvoinnin lähteenä uskovat eniten kokoomuksen (80 %) ja perussuomalaisten (64 %) äänestäjät sekä yrittäjät (63 %). Hallituspuolueiden kannattajien keskuudessa enemmistö ei näe talouskasvua välttämättömänä hyvinvoinnille.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa: www.eva.fi/arvopankki.