Suomalaiset arvostavat EU:ssa vapautta, vakautta ja vaurautta – vapaa liikkuvuus kärjessä

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysi
Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysi

Mitä EU-jäsenyys merkitsee nykysuomalaisille? Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysin on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Euroopan unioni tarkoittaa suomalaisille ennen kaikkea vapautta liikkua, työskennellä ja opiskella vapaasti eri Euroopan maissa. Vapauksien lisäksi EU:n merkityksessä suomalaisille korostuvat vakaus ja taloudellinen hyvinvointi, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomessa järjestettiin Euroopan unionin jäsenyyttä koskeva kansanäänestys 16. lokakuuta 1994. Tuolloin vielä harvalla oli selvää kokonaiskuvaa siitä, mitä EU-jäsenyys tuo tullessaan. Enemmistö (56,9 %) suomalaisista äänesti EU-liittymisen puolesta. Eduskunnan hyväksyttyä liittymissopimuksen Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen 1. tammikuuta 1995.

Suomalaisten kuva EU-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista on tarkentunut kohta 25-vuotisen jäsenyystaipaleen aikana. Sekä EU- että EMU-asenteet ovat tällä hetkellä myönteisimmät koko jäsenyysaikana. EVA selvitti, mitä myönteisyyden taustalla on. EU:n merkitystä suomalaisille selvitettiin esittämällä vastaajille 14 erilaisen asiakokonaisuuden kysymyssarja, johon sisällytettiin yhtäläinen määrä myönteisiä ja kielteisiä asioita.

Tekstejä osin lyhennetty.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Listan kärjessä tulee vapaus. Peräti 86 prosentille EU-jäsenyys merkitsee vapaata liikkuvuutta ja mahdollisuutta matkustaa vapaasti Euroopassa. Kolme neljästä (76 %) painottaa EU:n tarjoamaa vapautta asua, opiskella ja tehdä töitä toisissa Euroopan maissa. Vapauden jälkeen toiseksi merkityksellisin asia EU-jäsenyydessä suomalaisille on vakaus. Kolmelle neljästä (74 %) EU tarkoittaa yhteisen rahayksikön, euron, tuomaa vakautta. Vain hieman pienemmälle joukolle (71 %) EU merkitsee varmuutta siitä, että Suomi kuuluu länsimaiden joukkoon. Niin ikään selvän enemmistön (62 %) mielestä EU merkitsee suuremman yhteisön tarjoamaa turvallisuutta ja vakautta. Vapauden ja vakauden ohella EU merkitsee monelle sen mukanaan tuomaa vaurautta. 63 prosentille suomalaisista EU merkitsee sisämarkkinoita ja niiden tarjoamia taloudellisia hyötyjä.

Tulosten erittely tuo esiin kiinnostavia suhtautumiseroja väestöryhmien välillä (kaikki väestöryhmittäiset erittelyt ks. www.eva.fi/arvopankki). Esimerkiksi sisämarkkinoiden taloudelliset hyödyt ovat selvästi tärkeämpiä miehille kuin naisille. Myös koulutuksella on vaikutusta. Käsitys sisämarkkinoiden hyödyllisyydestä vahvistuu merkittävästi koulutustason ja sosioekonomisen aseman kohentuessa. Ruuhka-Suomessa sisämarkkinoille annetaan suurempi merkitys kuin pohjoisessa ja idässä sekä pienemmillä paikkakunnilla yleensä.

Suomen EU-kansanäänestyksestä tulee kuluneeksi 25 vuotta keskiviikkona 16.10.2019. Julkaisemme 14.10. alkavalla viikolla EU-aiheisia artikkeleita lisää