Ydinvoiman kannatus kasvaa – lisärakentamisella enemmän kannattajia kuin vastustajia

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Elämänmuutoksen empijät -EVA Analyysi
Elämänmuutoksen empijät -EVA Analyysi

Suomalainen on valmis ilmastotoimiin, kunhan naapurikin on. EVA Analyysin Elämänmuutoksen empijät on kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Elämänmuutoksen empijät taulukkoliite
EVA Analyysin Elämänmuutoksen empijät taulukkoliite

Lataa

Ydinvoiman lisärakentamisella on nyt enemmän kannattajia kuin vastustajia, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Näin kysely tehtiin

Kyselyn tulokset ovat osa EVAn vuoden 2019 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Vuodesta 1984 lähtien tehtyjen tutkimusten tulokset löytyvät EVAn Arvo- ja asennetutkimusten tietokannasta Arvopankista:
www.eva.fi/arvopankki.

Suomalaisista 42 prosenttia kannattaa ydinvoiman lisärakentamista sähköntuotannon lisäämiseksi. Sitä vastaan on 33 prosenttia. Kannastaan epätietoisia on suurehko osuus, 25 prosenttia.

EVA on vuodesta 1998 lähtien tiedustellut kansalaisten näkemyksiä ydinvoiman lisärakentamiseen. Nyt ensimmäistä kertaa suurempi osa kannattaa kuin vastustaa ydinvoiman lisärakentamista.

Miesten ja naisten näkemykset ydinvoimasta poikkeavat selvästi toisistaan. Miehistä 62 prosenttia kannattaa ydinvoiman lisärakentamista ja 20 prosenttia vastustaa. Naisten osalta jakauma on lähes päinvastainen: Ydinvoiman lisärakentamisen kannattajia on 22 prosenttia ja vastustajia 47 prosenttia.

Ydinvoiman kannatus kasvaa koulutustason ja sosioekonomisen aseman kasvaessa. Erityisen vahvaa ydinvoiman kannatus on perussuomalaisten (79 %), RKP:n (73 %) ja kokoomuksen (67 %) kannattajien keskuudessa.