Tiesitkö tämän veroistasi? Katso kuusi tärkeää kuvaa

Lue EVA Fakta tästä

Download: Verojen kirja -EVA Fakta
Verojen kirja -EVA Fakta

Verojen kirja kertoo, miten nimelliset veroprosentit ja todelliset veroasteet ovat kehittyneet vuodesta 1975. Aikasarjat on koonnut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Hannu Kaseva.

Lataa

Verotulojen lähteistä merkittävimmät ovat arvonlisävero ja kunnallisvero. Arvonlisäveroa perittiin yli 21 miljardia euroa vuonna 2018. Kunnat kantoivat kunnallisveroja vajaat 19 miljardia euroa. EVA Fakta Verojen kirja kertoo muun muassa, miten paljon valtio kerää veroja ja miten paljon kunnat. Poimimme kirjasta kuusi olennaista kuvaa.

Julkisyhteisöjen tulojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 52,5 prosenttia vuonna 2018. Vuodesta 1975 julkisyhteisöjen tulojen bkt-suhde on kasvanut yhdeksän prosenttiyksikköä. Verojen ja veroluonteisten maksujen lisäksi julkisyhteisöt saavat myyntituloja liiketoiminnastaan ja omaisuustuloja sijoituksistaan.

Indeksi: 1975 = 100. Mukana ei ole valtion päästökauppatuloja. Vuosi 2018 ennakkotieto. Energian valmisteverotus on viime vuosina kiristynyt. Vuonna 2018 enegiaveroja maksettiin 4,4 miljardia euroa. Ajoneuvoverot kattavat sekä hankintavaiheen autoveron että vuotuisen ajoneuvoveron. Ajoneuvoveroja maksettiin vuonna 2018 2,2 miljardia euroa.

Prosenttia. Valtion tuloveroa lukuun ottamatta kotitalouksien keskeiset verokannat ovat olleet pitkään nousussa. Pisimpään kasvussa on ollut kunnallinen tuloveroprosentti. Vuonna 2018 se oli 19,8 prosenttia.

Viime vuosina valtion tuloverotukseen tehtyjen kevennysten ansiosta työtulojen verotus on keventynyt kaikissa tuloluokissa. Palkansaajan veroasteet on laskettu käyttämällä keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, valtion tuloverotuksen asteikkoja ja lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen perusteita sekä verottajan viran puolesta tekemiä vähennyksiä.  Suurituloinen (yli 11 500 e/kk), keskituloinen (3 300 e/kk), pienituloinen (2 000 e/kk). Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto

Kotitaloudet maksoivat tuloveroja 30,1 miljardia euroa vuonna 2017. Yli 100 000 euroa vuodessa tienanneet maksoivat kaikista tuloveroista 19,2 prosenttia (5,8 miljardia euroa). Heita oli 86 300 eli kaksi prosenttia kotitalouksista. Keskituloiset henkilöt maksoivat tuloveroista 43,9 prosenttia (13,1 miljardia euroa). Keskituloisten vuositulot olivat 25 000–55 000 euroa, ja heitä oli 1,8 miljoonaa eli 42 prosenttia kotitalouksista. Lähde: Verohallinto.