Punavihreät ja porvarit – Alkaako blokkivaalien aika?

Lue EVA Analyysi tästä

Sittenkin blokkivaalit -EVA Analyysi

Suomalaisten hallitustoiveet jakaantuvat kahtia. EVA Analyysin Sittenkin blokkivaalit on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Sittenkin blokkivaalit -EVA Analyysin taulukkoliitteet

Lataa

Suomalaisten mieltymyksissä seuraavan hallituksen kokoonpanolle erottuu selvästi kaksi vaihtoehtoa: punavihreä hallitus tai porvarihallitus, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kysyimme alkuvuodesta 2019 suomalaisilta näkemyksiä seuraavan hallituksen kokoonpanosta. Suosikit pääministeripuolueeksi noudattavat kahden kärjen osalta huhtikuun alkuun mennessä tehtyjä puoluekannatuskyselyjä. SDP:tä ja kokoomusta, kahta suosituinta pääministeripuoluetta, toivoo kuitenkin samaan hallitukseen selvä vähemmistö suomalaisista.

SDP on suosituin pääministeripuolue. On syytä huomioida, että tutkimuksessa tiedusteltiin nimenomaan toivotun pääministerin puoluetta, ei henkilöä.

Suomessa yksikään puolue ei kykene muodostamaan hallitusta yksinään vaan tukea tarvitaan muilta puolueilta. Siksi pääministerikysymyksen ohella on syytä tarkastella, minkälaisille hallituspohjille suomalaisilta löytyy kannatusta. Tätä selvitettiin kysymällä pääministerikysymyksen jälkeen jatkokysymys: Mitkä muut puolueet haluaisit mukaan hallitukseen? Vastaajia pyydettiin valitsemaan vähintään kaksi puoluetta, jotta pystyttäisiin selvittämään, minkälainen hallituspohja eri puolueiden kannattajille on mieluisin. Vastaajille ei tarjottu valmiita hallituspohjavaihtoehtoja.

Vihreitä toivotaan eniten hallituskumppaniksi riippumatta pääministeripuolueesta. Suomalaisista reilu kolmannes (35 %) toivoisi vihreiden osallistuvan seuraavaan hallitukseen. Demarit saavat yhtä suuren (34 %) hyväksynnän hallituskumppaniksi kuin vihreät.

Tällöin ongelmaksi nousee kuitenkin se, että vaikka SDP:n, vihreiden ja kokoomuksen kannatus hallituspuolueiksi on suurinta, näiden puolueiden yhdessä muodostama hallitus ei nauti kovin suurta kannatusta kansalaisten parissa.

Kokonaisuudessaan eniten kannatusta hallituspuolueeksi on SDP:llä. Kun lasketaan yhteen puolueen kannatus pääministeripuolueeksi ja hallituksen muuksi puolueeksi, yli puolet suomalaisista (53 %) haluaisi nähdä SDP:n hallituksessa, kun vain 12 prosenttia jättäisi puolueen hallituksen ulkopuolelle. Kaksi viidestä (44 %) näkisi mielellään vihreät hallituksessa ja kokoomukseen turvautuisi suunnilleen yhtä moni (43 %). Keskustan kokonaiskannatus hallituspuolueeksi (39 %) jää edellisistä hieman jälkeen.

Tulosten valossa vaikuttaisi luonnolliselta, että hallituksen muodostaisivat esimerkiksi ne kolme puoluetta, jotka kansalaiset mieluiten näkisivät hallituksessa. Tällöin ongelmaksi nousee kuitenkin se, että vaikka SDP:n, vihreiden ja kokoomuksen kannatus hallituspuolueiksi on suurinta, näiden puolueiden yhdessä muodostama hallitus ei nauti kovin suurta kannatusta kansalaisten parissa.

Kysyimme, mitkä muut puolueet pitäisi ottaa hallitukseen, jos pääministeripuolueena on tietty puolue. Näin pyrittiin selvittämään kansalaisten toiveita hallituspohjista ilman, että vastaajille tarjottaisiin valmiina vaihtoehtoina Suomessa perinteisesti käytössä olleita hallituspohjia. Tulokset kertovat, että mikäli se olisi mahdollista, suomalaiset kokoaisivat perinteisten koalitiohallitusten sijaan ideologisesti yhtenäisempiä blokkihallituksia. Äänestäjät ryhmittyvät poikkeuksellisen selvästi kahteen isompaan leiriin: porvarihallituksen ja punavihreän hallituksen kannattajiin.

Toisin kuin julkisuudessa on spekuloitu, keskustalaisen pääministerin jatkoa toivovat äänestäjät haluaisivat jatkaa porvarihallituspohjalla. Keskustalaisen pääministerin kannattajista kuusi kymmenestä (61 %) toivoisi keskustan hallituskumppaniksi kokoomusta. Punamullalle lämpenee paljon pienempi osuus, 35 prosenttia keskustapääministerin kannattajista.

Ryhmän haaveissa on siis porvarihallitus.

Selvä enemmistö SDP:tä pääministeripuolueeksi kannattavista toivoisi, että puolue muodostaisi hallituksen vasemmistoliiton (68 %) ja vihreiden (64 %) kanssa. SDP:n ja keskustan muodostaman punamultapohjan kannatus on demaripääministeriä kannattavien joukossa vain 21 prosenttia. SDP:n vetämän ja sen yhdessä kokoomuksen kanssa muodostaman sinipunapohjan kannatus on vielä punamultaakin pienempi: 20 prosenttia.

Sinipunalle eivät lämpene myöskään kokoomuksesta pääministeripuoluetta toivovat äänestäjät. Kokoomuslaista pääministeriä kannattavista vain 16 prosenttia toivoisi SDP:tä mukaan hallitukseen. Sen sijaan enemmistö (56 %) kokoomuspääministerin kannattajista toivoisi keskustaa mukaan hallitukseen ja puolet (50 %) haluaisi mukaan myös RKP:n. Ryhmän haaveissa on siis porvarihallitus.

Äänestäjien toiveet hallituskumppaniksi toivotun pääministeripuolueen mukaan.

Äänestäjien toiveet hallituskumppaniksi toivotun pääministeripuolueen mukaan.

Punavihreälle hallitukselle hyväksyntänsä antaisivat myös vihreää tai vasemmistoliittolaista pääministeriä kannattavat. Vihreän pääministerin kannattajista kaksi kolmesta haluaisi hallitukseen SDP:n (68 %) ja lähes yhtä moni vasemmistoliiton (66 %). Vastaavasti vasemmistoliittolaisen pääministerin kannattajien valtaosa ottaisi mukaan vihreät (76 %) ja SDP:n (73 %). Lisäksi pienempänä ryhmänä erottuvat perussuomalaista hallitusta toivovat. Perussuomalaista pääministeriä toivovien joukossa yksikään muu puolue ei saa enemmistön hyväksyntää hallituskumppaniksi.

Lisää suomalaisten hallitustoiveita käsitellään EVA_Analyysissa Sittenkin blokkivaalit.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.