Naiset luottavat järjestöihin, miehet markkinatalouteen

Lue EVA Arvio tästä

Politiikan pudotus -EVA Arvio

Valtioon luotetaan mutta poliittisia toimijoita epäillään. EVA Arvion Politiikan pudotus on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Naiset luottavat järjestöihin ja mediaan lähes järjestään enemmän kuin miehet. Miesten luottamusprofiilissa painottuvat taas talouden, politiikan ja valtion toimijat, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Luottamuksessa eri tahoihin on paikoin suurehkoja eroja väestöryhmien välillä. Suhtautumiserojen tarkastelu sukupuolten välillä  paljastaa, että naiset luottavat esimerkiksi ympäristöjärjestöihin ja ammattiyhdistysliikkeeseen enemmän kuin miehet. Miehet luottavat taas naisia enemmän Wikipediaan, markkinatalousjärjestelmään ja maan nykyiseen hallitukseen.

Enemmän kuin sukupuoli luottamusta erottelee kuitenkin poliittinen kanta. Aiheesta lisää kansalaisten luottamusta analysoivassa EVA Arviossa Politiikan pudotus.

Näin tutkimus tehtiin

Kysely luottamuksesta on osa EVAn Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.