Asianajaja Asko Lindqvist: “Sote-liikelaitosten yhtiöittäminen poistaisi selkeimmät valtiontukiongelmat”

Lue EVA Arvio tästä

Kilpailua kaksilla rattailla

Näin Suomi yrittää kiertää EU:n valtiontukisääntöjä sotessa. EVA Arvion Kilpailua kaksilla rattailla ovat kirjoittaneet Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto ja Asko Lindqvist.

Lataa

”EU:n valtiontukisääntelyn kannalta selkeimmät ongelmat poistuisivat, mikäli yksityisten yritysten kanssa sote-palveluilla kilpailevat maakuntien liikelaitokset yhtiöitettäisiin. Valtiontukisääntelyn kannalta selkeimmät ongelmat ovat liikelaitosten konkurssisuoja ja edullisempi verokohtelu”, sanoo Borenius Asianajotoimiston kilpailuoikeuteen erikoistunut asianajaja Asko Lindqvist. Asko Lindqvist on yksi EVA Arvion Kilpailu kaksilla rattailla kirjoittajista.

”Kilpailulainsäädännöllä pyritään varmistamaan tasapuolinen kilpailu. Toimivassa kilpailussa parhaita tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset menestyvät”, hän toteaa.

Miksi kilpailu on tärkeää?

”Vapaa kilpailu pääsääntöisesti kohdistaa yritysten tuotantopanokset tehokkaasti ja kannustaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Kilpailulainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että yritysten välinen kilpailu toimii ja on tasapuolista. Toimivan taloudellisen kilpailun takeita ovat vapaus päästä markkinoille sekä kilpailurajoitusten poistaminen. Kilpailulainsäädäntö puuttuu toimintaan, joka perusteettomasti rajoittaa tai vääristää kilpailua tai vähentää talouden tehokkuutta.”

Valtiontukea voi olla mikä tahansa julkisen tahon myöntämä tai julkisista varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki tai muu etuus, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa.

Miten kansalainen hyötyy kilpailusta?
”Vapaan kilpailun katsotaan johtavan siihen, että kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa, hinnat ovat edullisimpia ja laatu parempaa. Kilpailulle alttiina olevan yrityksen tulee jatkuvasti innovoida ja tarjota mahdollisimman laadukkaita tuotteita tai palveluja parhaaseen mahdolliseen hintaan pysyäkseen kilpailussa mukana. Yritysten keskinäinen menestys riippuu paljolti kuluttajien valintapäätöksistä, koska kuluttajat voivat valita tarjolla olevista vaihtoehdoista omalta kannaltaan parhaan.”

Miksi kilpailuoikeudelliset kysymykset tuntuvat olevan niin vaikeita lainsäätäjälle?
”Kilpailuoikeudelliset kysymykset eivät ole vaikeita ainoastaan lainsäätäjälle. Kilpailuoikeudelliset säännökset ovat yleisluontoisia, joten niiden soveltaminen yksittäistapauksissa voi olla haastavaa. Oikeuskäytännöllä ja taloustieteellä on kilpailuoikeudessa suurempi merkitys kuin muilla oikeudenaloilla. Vastausta kilpailuoikeudelliseen kysymykseen ei voi saada lukemalla vain säännöksiä, koska niiden soveltamisala ja tulkinta muovautuvat kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisujen perusteella. Esimerkiksi valtiontuen käsite perustuu ensisijaisesti EU:n tuomioistuimen ratkaisuihin. Taloustiedettä taas käytetään yleisesti apuna oikeudellisessa päätöksenteossa.

Kilpailuoikeudelliset käsitteet ovat usein hyvin laajoja. Esimerkiksi valtiontukea voi olla mikä tahansa julkisen tahon myöntämä tai julkisista varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki tai muu etuus, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa.

Kaikki nämä monimutkaistavat kilpailuoikeudellisten säännösten käytännön soveltamista ja tulkintaa samoin kuin muun lainsäädännön yhteensovittamista niiden kanssa.”

Kilpailua kaksilla rattailla -EVA Arviossa todetaan että on ”liikelaitosten käyttö kilpailutilanteessa on EU:n valtiontukisäännösten vastaista”. Miksi sote-liikelaitosten yhtiöittäminen ratkaisisi EU:n valtiontukiongelman?

”Konkurssisuoja ja edullisempi verokohtelu tuovat markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville maakunnan sote-liikelaitoksille kilpailuetua ja ovat ongelma EU:n valtiontukisääntelyn kannalta.  Ehdotus maakuntien verovelvollisuudesta ei poista liikelaitosten parempaa asemaa suhteessa yksityisiin toimijoihin kuin osin ja näennäisesti. Sote-liikelaitosten yhtiöittäminen poistaisi  kilpailua vääristävät edut, konkurssisuojan ja edullisemman verotuksen. Se loisi tasapuoliset kilpailuolosuhteet suoran valinnan sote-palvelujen osalta. Erikseen tulisi kuitenkin arvioida muun muassa omaisuuserien siirtoihin, vuokratasoon sekä lainojen takauksiin ja korkoihin liittyvät valtiontukielementit siltä osin kuin ne hyödyttävät kilpailuilla markkinoilla toimivia maakunnan yhtiöitä tai liikelaitoksia.”