SUOMI YRITTÄÄ KIERTÄÄ EU:n VALTIONTUKISÄÄNTÖJÄ SOTESSA

Mediamateriaalit

Kilpailua kaksilla rattailla -EVA Arvio

Näin Suomi yrittää kiertää EU:n valtiontukisääntöjä sotessa. EVA Arvion Kilpailua kaksilla rattailla ovat kirjoittaneet Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto ja Asko Lindqvist.

Lataa

Lataa
Asko Lindqvist

Kuva: Borenius Asianajotoimisto

Lataa

”Suomi yrittää sote-lainsäädännössä kiertää EU:n valtiontukisäännöksiä”, toteaa kilpailuoikeuteen erikoistunut Borenius Asianajotoimiston asianajaja Asko Lindqvist ja yksi EVA Arvion Kilpailua kaksilla rattailla kirjoittajista. Lainsäätäjä hakee sote-uudistuksen loppusuoralla mallia, jossa julkinen tuottaja pääsisi kilpailemaan sotessa eri säännöin kuin yksityinen.

”Kilpailusäännökset ovat olemassa siksi, että ne varmistavat reilun pelin eri osapuolten välillä niiden soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa”, Asko Lindqvist sanoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyrkii ensinnäkin esittämään, että Suomen valinnanvapausjärjestelmässä ei ole kyse EU:n valtiontukisääntelyn piiriin kuuluvasta taloudellisesta toiminnasta. Toissijaisesti valiokunta varaa mahdollisuuden hyödyntää yleishyödyllisiä SGEI-palveluja koskevaa poikkeusta valtiontukisäännösten soveltamisesta.

”Palvelun määrittäminen SGEI-palveluksi edellyttää oikeaa markkinapuutetilannetta. Sitä ei ole tarkoitettu porsaanreiäksi, jonka avulla julkisille tuottajille voisi luoda ohitustien suhteessa yksityisiin toimijoihin. Ehdotettu valinnanvapausjärjestelmä ei voi kokonaisuutena pysyvästi täyttää EU:n SGEI-kriteereitä”, sanoo Asko Lindqvist.

Parhaiten valinnanvapaus toimii, kun sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat kilpailevat  markkinoilla samoilla säännöillä ilman, että julkinen sektori tukee omia yksikköjään. Viisaasti toimiva maakunta yhtiöittää mahdollisimman suuren osan sote-keskustoiminnastaan ja hyödyntää kilpailua oman toimintansa kehittämisessä. Maakunnille tulisi antaa jatkossa myös verotusoikeus, jotta palveluiden järjestäminen ja rahoitus olisivat samoissa käsissä.

Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Asko Lindqvist: Kilpailua kaksilla rattailla -EVA Arvio luettavissa www.eva.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

asianajaja Asko Lindqvist, Borenius Asianajotoimisto: 040 551 89 69 tai asko.lindqvist@borenius.com

johdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, B&MANs: 0400 701 383 tai bo-erik.ekstrom@bomans.fi

tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA: 050 331 3823 tai ilkka.haavisto@eva.fi

Julkaisun ennakkopyynnöt

viestintäpäällikkö Heini Larros: 040 526 9728 tai heini.larros@eva.fi