SUOMALAISTEN NATO-KANNATUKSESSA EI MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA

Julkaisun mediamateriaalit

Lataa
Suomen tulisi liittyä Natoon -kannat

Suomen tulisi liittyä Natoon (%). Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Suomalaisista 23 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä Pohjois-Atlantin liiton eli Naton jäseneksi. Puolustusliiton jäsenyyttä vastustaa 46 prosenttia kansalaisista, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Nato-jäsenyyden vastustus on viimeisten kolmen vuoden aikana pysynyt Suomessa samana, mutta jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt. Alimmillaan Nato-jäsenyyden kannatus on ollut EVAn kyselyssä vuonna 2012, jolloin vain 14 prosenttia väestöstä kannatti jäsenyyttä. Jäsenyyden kannatus lisääntyi vuonna 2015 ja nousi seuraavana vuonna 27 prosenttiin. Ukrainan konflikti käynnistyi vuonna 2014.

Lähes puolet (47 %) suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastokysymykset ovat ulkopolitiikassa jo turvallisuuspolitiikkaakin tärkeämpiä kysymyksiä. Eri mieltä on 29 prosenttia.

Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista pitää sotilaallista hyökkäystä Suomeen uhkana. Noin neljännes (24 %) pitää sotilaallista hyökkäystä Suomeen olemattomana uhkana, joka toinen (51 %) melko pienenä uhkana.

Kysely Natosta on osa EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset osoitteessa: www.eva.fi