SUOMALAISET POIKKEUKSELLISEN TYYTYVÄISIÄ PRESIDENTIN ULKOPOLITIIKAN HOITOON

Julkaisun mediamateriaalit

Lataa
Arvosanat ulkopolitiikan hoidosta eri toimijoille 2007 ja 2018

Arvosanat ulkopolitiikan hoidosta eri toimijoille syksyllä 2007 ja syksyllä 2018 (%). Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Ulkopolitiikan johtotähti -EVA Analyysi

Maailmanpolitiikan aallokossa suomalaiset luottavat presidentin suuntavaistoon. Kirjoittajana Sami Metelinen.

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: EVA

Lataa

89 prosenttia suomalaisista antaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle melko hyvän tai erittäin hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidosta, selviää EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain seitsemän prosentin mielestä Niinistö ansaitsee melko huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Suomalaisten luottamus presidenttien ulkopolitiikan johtamiseen on ollut ennenkin vahvaa, mutta Niinistön aikana se on vahvistunut. Edellisen kerran EVA kysyi suomalaisten arvosanoja ulkopolitiikan toimijoille vuonna 2007. Presidentti Tarja Halosen toiminnan ulkopolitiikassa arvioi tuolloin melko hyväksi tai erittäin hyväksi 77 prosenttia suomalaisista.

Suomalaisten luottamus hallituksen ja sen ministereiden kykyyn hoitaa ulkopolitiikkaa on heikentynyt vuodesta 2007. Juha Sipilän hallitus kokonaisuutena saa 31 prosentilta suomalaisilta erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan. Enemmistö (61 %) suomalaisista antaa Sipilän hallitukselle huonon arvosanan. Vuonna 2007 Matti Vanhasen II hallitus sai 50 prosentilta kansalaisista erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan.

Suomalaiset näkevät kumppanuuden Yhdysvaltain kanssa nyt hieman aiempaa tärkeämmäksi, vaikka maan presidentti vaihtui mittausajankohtien välillä arvostetusta Barack Obamasta arvaamattomana pidettyyn Donald Trumpiin. 47 prosenttia suomalaisista katsoo, että ”ongelmistaan huolimatta Yhdysvallat on länsimaisten arvojen keskeinen puolustaja maailmassa ja Suomellekin tärkeä kumppani”. 27 prosenttia on eri mieltä väitteen kanssa. Vuonna 2009 väitteen kanssa samaa mieltä oli 43 prosenttia ja eri mieltä 31 prosenttia suomalaisista.

Suhtautuminen Venäjään on puolestaan vuosikymmenen alusta viilentynyt. Vielä vuonna 2007 suomalaisista 37 prosenttia oli mieltä, että ”Suomen ei pitäisi ottaa kantaa sellaisiin kansainvälisiin kysymyksiin, jotka asettavat hyvät Venäjä-suhteemme vaakalaudalle”. Vuonna 2018 samaa mieltä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän (27 %).

Kysely ulkopolitiikasta osa EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Ulkopolitiikan johtotähti -EVA Analyysi 23.11. osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot

toimituspäällikkö Sami Metelinen: sami.metelinen@eva.fi tai 040 578 0041

viestintäpäällikkö Heini Larros: heini.larros@eva.fi tai 040 526 9728