Tutkija Tarmo Valkonen: ”Yleistuessa kannustimet toimivat – puhdas perustulo tuhoaa ne”

Pyysimme Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusneuvonantaja, taloustieteilijä Tarmo Valkosta arvioimaan yleistukea ja perustuloa. Asmo Maanselkä esittelee yleistukimallia EVA Analyysissa Sosiaaliturvan yleisavain. Yleistuessa Tarmo Valkonen pitää hyvänä tukien yhdistämistä ja sen kannustimia. Puhdas perustulo on Valkosen mukaan liian kallis ja se vie kaikki työnteon kannustimet.

Haastattelija: Heini Larros

Mitä mieltä olet Universal Credit -tyyppisestä yleistukimallista, jossa tukia lyödään yhteen, tutkija Tarmo Valkonen?

”Tukien yhdistäminen kuulostaa hyvältä. Pohdittavana tuissa on kuitenkin varallisuuden huomioonottaminen ja varallisuuden kannustinvaikutukset. Jos varallisuus, esimerkiksi asunto, otetaan huomioon, käy helposti niin että ihmiset välttävät hankkimasta varallisuutta.”

Mikä Universal Credit – ja yleistukimalleissa on kiinnostavaa?

”Kannusteosa eli se, kuinka paljon lisätulosta jää käteen. Nykyjärjestelmässähän voi tulla tilanteita, joissa lisätuloista menee yli 100 prosentin rajavero. Työ ei siis kannata, jos saa yhteiskunnalta tukea yhtä paljon kuin saisi palkkaa.”

Mikä on yleistukimallin heikko kohta?

”Sekin törmää ongelmaan, johon ei ole helppoa löytää ratkaisua: matalimmat palkat ja perusturva ovat lähellä toisiaan. Kun käteen jäävä summa ei ole suuri ja kannustimet ovat huonot, käytettävissä on vain pakko.”

Puhtaan vastikkeeton perustulomalli, joka kattaisi nykyisen perusturvan, olisi liian kallis ja vastikkeettomana hävittäisi kaikki työnteon kannustimet.

Perustulomalleja on monenlaisia. Mikä niille on yhteistä?

”Perustulo on vastikkeeton. Se on raha, jonka ihminen saa kaikissa tapauksissa. Aika moni ns. perustulon kannattajista alkaa kuitenkin vähitellen puhua vastikkeellisuudesta, esimerkiksi siitä, että saadakseen tukea nuorten pitäisi vastineeksi opiskella.”

Mitä mieltä olet perustulon toteuttamisedellytyksistä?

”Puhtaan vastikkeeton perustulomalli, joka kattaisi nykyisen perusturvan, olisi liian kallis ja vastikkeettomana hävittäisi kaikki työnteon kannustimet.”

Miten taloustieteilijä arvioi eri sosiaaliturvamalleja?

”Erilaisissa perustulomalleissa kiinnitetään huomiota neljään näkökantaan. Staattinen näkökulma on pohtia tuen tarkoitusta eli ihmisten toimeentulon turvaamista. Toinen näkökulma on dynaamisempi eli se, miten tuki vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, esimerkiksi työllisyyteen tai laajemmin vaikka lastenhankkimiseen. Kolmas näkökulma on vaikutus julkiseen talouteen ja neljäs järjestelmään, eli mallin aiheuttamat muut kulut, esimerkiksi kansalaisten byrokratiaan tuhlaantuva aika.”

Haastattelija Heini Larros on EVAn viestintäpäällikkö

Asmo Maanselän EVA Analyysi Sosiaaliturvan yleisavain luettavissa tästä