Keskiluokka on pitänyt hyvin pintansa – lue, mitä keskiluokalle kuuluu

Jopa 3,7 miljoonaa suomalaista – 68 prosenttia väestöstä – kuuluu keskiluokkaan. Keskiluokka on myös pysynyt taloudellisesti vahvana, selviää EVA Analyysista Vankistuva keskiluokka.

Jopa 3,7 miljoonaa suomalaista, eli 68 prosenttia väestöstä, kuuluu keskiluokkaan. Kuusi prosenttia väestöstä on korkeatuloisia ja 26 matalatuloisia.

Keskiluokka on pysynyt taloudellisesti vahvana. Keskiluokkaan kuuluvien käytettävissä olevat tulot ovat nousseet joka vuosi keskimäärin yli kaksi prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2016. Keskiluokan käytettävissä olevat tulot kasvoivat 45 prosenttia, korkeatuloisten 49 ja matalatuloisten 36 prosenttia vuosina 1995-2016.

Suomen keskiluokka on yksi Euroopan suurimmista. Ruotsissa ja Tanskassa on suunnilleen samankokoinen keskiluokka kuin Suomessa, Virossa keskiluokkaan kuuluu 58 prosenttia väestöstä, Espanjassa 56.

Keskiluokkaisuus ei ole pysyvä tila. Liike tuloluokkien välillä on tiiviisti kytköksissä muutoksiin työmarkkinoilla.

Työssäkäynti määrittelee voimakkaasti keskiluokkaa. Yksinasuvan palkansaajan ansiot ylittävät keskiluokan rajan miltei kaikissa ammateissa kokopäivätyössä.

Keskiluokkaisuus ei ole pysyvä tila. Liike tuloluokkien välillä on tiiviisti kytköksissä muutoksiin työmarkkinoilla. Kolmen vuoden aikana 60 prosenttia suomalaisista vaihtaa tulokymmenystä. Mikä tärkeintä: kaikkein alimmastakin kymmenyksestä 48 prosenttia vaihtaa kolmessa vuodessa tulokymmenystään ylöspäin.

Keskiluokan kasvu näyttää Suomessa olevan kytköksissä heikkoon talouskasvuun. Keskiluokan koko kutistui lähes yhtäjaksoisesti 1990-luvun laman jälkimainingeissa aina vuoteen 2007, kun talouskasvu oli nopeaa. Keskiluokan osuus väestöstä pieneni tuona aikana 75 prosentista 66:en. Kutistuminen päättyi finanssikriisin vuoteen 2008.

Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysissa ja Me olemme keskiluokka -EVA Faktassa on käytetty OECD:n määritelmää keskiluokasta. Sen mukaan keskiluokkaan kuuluvat kotitaloudet, joissa käytettävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia, mutta alle 200 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Lue tästä EVA Analyysi Vankistuva keskiluokka

Tästä pääset tutustumaan EVA_Faktaan Me olemme_keskiluokka