Ekonomistikone.fi: Palkkainflaatio kiihtyy, jos työttömyys laskee alle kuuden prosentin, sanovat ekonomistit

Työttömyysasteen lasku alle kuuden prosentin kiihdyttää Suomessa palkkainflaatiota, toteaa 63 prosenttia ekonomisteista Ekonomistikone.fi-sivustolla. Sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen, inflaatioaiheiseen kysymykseen.

63 prosenttia ekonomisteista on sitä mieltä, että työttömyysprosentin lasku alle kuuden kiihdyttää Suomessa palkkainflaatiota, viisi prosenttia eri mieltä. Enemmistö ekonomisteista katsoo siis, että niin sanotun luonnollisen työttömyyden taso on Suomessa noin kuuden prosentin tietämillä. Kolmannes taloustieteilijöistä on asiassa epävarma tai vailla mielipidettä, ja moni huomauttaa kommenteissaan, että työttömyyden ja inflaation välinen yhteys ei ole näin yksiselitteinen.

Moni huomauttaa kommenteissaan, että työttömyyden ja inflaation välinen yhteys ei ole näin yksiselitteinen.

Ekonomistikone.fi-sivustolla tänään julkaistu toinen uusi kysymys käsittelee euroalueen inflaatiotavoitetta. Neljännes ekonomisteista väljentäisi euroalueen inflaatiotavoitetta kilpailukykyerojen tasoittamisen ja työllisyyden kohentamisen nimissä. Hieman suurilukuisempi ryhmä (35%) ei pidä nykyistä inflaatiotavoitetta ongelmana.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi