Ekonomistikone.fi: Ekonomisteilla ei selvää kantaa sote-valinnanvapauteen

Jopa 37 prosenttia taloustieteilijöistä ei ota kantaa hallituksen esitykseen sote-valinnanvapaudesta, selviää Ekonomistikoneen tänään julkaistuista uusista kysymyksistä.

Jopa 37 prosenttia taloustieteilijöistä ei ota kantaa hallituksen esitykseen sote-valinnanvapaudesta ja 27 prosenttia ekonomisteista pitää esitettyä uudistusta kyseenalaisena, selviää Ekonomistikoneen tänään julkaistuista uusista kysymyksistä. Kannastaan epävarmoja ekonomisteja on muutama enemmän kuin hallituksen esitystä järkevänä pitäviä. Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen, sote-aiheiseen kysymykseen. Toinen kysymys käsittelee maakuntien verotusoikeutta. Joka toinen ekonomisti katsoo, että maakuntavero tarvitaan, jos maakunnat hoitavat sote-palvelut.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen, sote-aiheiseen kysymykseen.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Aloitteen ekonomistipaneelin perustamiseksi on tehnyt joukko eturivin suomalaisia taloustieteilijöitä. Paneelin hallinnoinnista vastaavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Paneelin tarkoitusperät ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä niistä taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Ekonomistikone.fi