Ekonomistikone.fi: Ekonomistienemmistö kytkisi työttömyyspäivärahan aktiivisuuteen

Enemmistö ekonomisteista katsoo, että uhka työttömyyspäivärahan pienenemisestä kannustaa työtöntä hakeutumaan lyhytaikaisiin töihin tai koulutukseen, käy ilmi Ekonomistikoneen tänään julkaistuista uusista kysymyksistä.

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa -väittämän kanssa oli samaa mieltä yli 60 prosenttia ekonomisteista.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kolmeen uuteen kysymykseen. Työllisyyspolitiikan lisäksi ekonomisteilta kysyttiin oppivelvollisuusiän nostamisesta sekä perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestämisen ja tuotannon avaamisesta voittoa tavoitteleville yrityksille. Vastaajista 75 prosenttia  oli sitä mieltä, että oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen. 20 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto -väittämän kanssa.

Vastaajista 75 prosenttia  oli sitä mieltä, että oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Aloitteen ekonomistipaneelin perustamiseksi on tehnyt joukko eturivin suomalaisia taloustieteilijöitä. Paneelin hallinnoinnista vastaavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Paneelin tarkoitusperät ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä niistä taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Ekonomistikone.fi