LÄHES 40 % TYÖEHTOSOPIMUKSISSA MAHDOLLISUUS TYÖEHTOJEN TILAPÄISEEN HEIKENTÄMISEEN

Ainakin 74 työehtosopimusta sisältää työehtojen tilapäisen heikentämisen mahdollistavan selviytymislausekkeen (65 kpl) tai mahdollisuuden selviytymislausekkeen laatimiseen (9 kpl), käy ilmi oikeustieteen maisteri Eveliina Hokkasen kirjoittamasta, tänään julkaistusta EVA Arviosta Ensiapu kriisiin. Yleissitovia työehtosopimuksia on Suomessa noin 200.

Selviytymislausekkeita lisättiin työehtosopimuksiin ja lausekkeet yleistyivät merkittävästi helmikuussa 2016 sovitun kilpailukykysopimuksen myötä.

”Selviytymislausekkeet ovat tulleet jäädäkseen, mutta niiden soveltaminen sekä käyttö riippuu taloudellisen tilanteen kehittymisestä”, Hokkanen sanoo.

Suurimmat selviytymissopimuksen mahdollistavat alat ovat teknologia, kauppa, kunta ja valtio. Yleisimmät työehdot, joiden tilapäisen muuttamisen selviytymislauseke mahdollistaa ovat palkka, lomautusilmoitusajan lyhentäminen, lomarahan leikkaus ja vuosiloman 12 päivän ylittävän osan jakaminen. Yleisimmät työehdot, joita ei voida selviytymislausekkeen nojalla tilapäisesti muuttaa ovat palkka, sairaus- ja perhevapaan etuudet sekä palkan lisät.

Selviytymislauseke työehtosopimuksessa mahdollistaa työnantajan kriisitilanteissa työehtosopimuksessa sovittujen työsuhde-etujen tilapäisestä heikentämisestä sopimisen. Aiemmin työsuhteen heikentämisen mahdollistamia lausekkeita on kutsuttu myös kriisi- ja avauslausekkeiksi.

Eveliina Hokkanen: Ensiapu kriisiin osoitteessa www.eva.fi

Eveliina Hokkasen kirjoittama EVA Arvio Ensiapu kriisiin perustuu pitkälti hänen joulukuussa 2017 hyväksyttyyn pro gradu -tutkielmaansa ”Työsuhteen ehdot ja työnantajan kriisitilanteet – Selviytymislausekkeen sisältö ja soveltaminen”.

EVA Arvio Ensiapu kriisiin