EVA Analyysi: Sote-sirkus – Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa tulisi ottaa aikalisä. Lakiluonnos sotesta pitäisi palauttaa valmisteluun kolmesta syystä. Näin selviää EVA Analyysista Sote-sirkus – Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Analyysin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Uudistuksen suunnitelma on analyysin mukaan perustaltaan lainvastainen. Lakiluonnoksen mukaan sote-alue hankkisi palvelut kilpailuttamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä, mutta rajaisi yksityiset tuottajat ulkopuolelle. EU:n hankintasäädösten mukaan palvelut pitää kilpailuttaa, eikä kilpailuttamisvelvoitetta voida kiertää erityislainsäädännöllä.

Toiseksi, uudistus on johtamassa kuntien asukkaiden edun vastaisesti valta- ja vastuusuhteiltaan sekavaan hallintomalliin. Hallintoportaiden määrä kasvaisi nykyisestä kahdesta (valtio ja kunnat) neljään (valtio, sote-alueet, palvelutuotantoalueet ja kunnat). Analyysi arvioi, että uusia hallintoyksiköitä syntyisi kymmeniä.

Uudistus ei myöskään palvele sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien etua, kertoo analyysi. Lakiluonnoksessa jätetään kokonaan perustelematta se, miten kaavailtu uudistus parantaisi palvelujen saatavuutta tai laatua. Epäselväksi jää myös, miten uudistus johtaisi palvelutuotannon tehostumiseen.

Anaalysi esittää, että sote-uudistuksen pohjaksi pitäisi ottaa EU:n hankintasäädöksiin kitkatta sopiva malli, jossa peruspilarit ovat asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon moninaisuus.

Lataa: Sotesirkus

EVAn kuntaryhmän jäsenet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen sekä EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ovat julkaisseet vuodesta 2004 lähtien useita mm. kuntataloutta ja sote-palveluita käsitteleviä analyyseja ja raportteja.

Lue myös kuntaryhmän muut viimeaikaiset julkaisut:

EVA Arvio Sote on rimanalitus

Sote on rimanalitus kertoo, että koko sote-uudistus voi kaatua hankintalakiin liittyviin epäselvyyksiin. Sote-alueet pyrkivät ostamaan palvelut kunnilta kilpailuttamatta, mikä rikkoisi hankintalakia.

Lataa: Sote on rimanalitus

EVA Analyysi Vuosikymmenen valinta – Näin sote-uudistus pelastetaan

Sovitusta viiden sote-alueen lähtökohdasta on mahdollista rakentaa useita vaihtoehtoisia malleja. Riskinä on, että uudistus lähtee suuntaan, jossa palveluiden tuotanto monopolisoituu ja kansalaisten sananvalta kutistuu.

Lataa: Vuosikymmenen valinta

Kuvassa EVAn kuntaryhmän jäsenet Bo-Erik Ekström (vas.), Ilkka Haavisto ja Mika Pohjonen.

Kuvassa EVAn kuntaryhmän jäsenet Bo-Erik Ekström (vas.), Ilkka Haavisto ja Mika Pohjonen.