EVA Fakta: Verojen kirja

Onko verojen osuus bruttokansantuotteesta muuttunut? Mitä on tapahtunut valtion myynti- ja omaisuustuotoille? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin tarjoaa vastauksen EVAn ”Verojen kirja”, joka kokoaa yhteen hyvinvointivaltion saatavat. Se listaa julkisyhteisöjen kokonaistulot vuodesta 1975 lähtien ja havainnollistaa muutokset valtion ja kuntien tulonlähteissä. Se asettaa verotyypit mittasuhteisiinsa ja auttaa hahmottamaan veroissa ja veroluonteisissa maksuissa tapahtuneen kehityksen.

EVAn vuonna 2011 julkaisema ”Hyvinvointivaltio numeroina”, josta julkaistiin päivitetty versio syksyllä 2013, kokoaa yhteen yhteiskunnan kuluerät. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Hannu Kasevan kokoama ”Verojen kirja” toimii luonnollisena jatkumona listaten yksien kansien väliin perustiedot yhteiskunnan tuloista. Kirjasesta löytyy tilastotietoa esimerkiksi julkisyhteisöjen verotulojen kehityksestä, sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista ja keskeisistä verokannoista ja -asteista.

”Verojen kirja” sisältää myös verotuksen kansainvälistä vertailua. Kokonaisveroasteemme on useimpia Euroopan valtioita korkeampi. Esimerkiksi kulutuksen verotus on meillä kireämpää kuin eurooppalaisissa kilpailijamaissamme. Yhteisöverotuksemme on viime vuosina ollut samaa luokkaa eurooppalaisten kilpailijamaidemme kanssa, mutta vuoden alussa tapahtunut yhteisöverokannan lasku 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin muuttaa tätä asetelmaa.

Verojen kirja

Verojen kirjasta on ilmestynyt päivitetty julkaisu 2019.