Paul Lillrank: Perinteiset hyveet takaisin yrittäjien ohjenuoraksi

Vuoden 2008 finanssikriisi sai vapaan yritystoiminnan näyttämään epäilyttävältä. Yrityksille vaadittiin tiukempaa sääntelyä ja rajoituksia. Tämänhetkinen talouskriisi on kuitenkin osoittanut, että valtioiden liian suureksi paisunut rooli ei ole ratkaisu talouden ongelmiin.

Professori Paul Lillrankin mukaan ratkaisu on perinteinen, porvarillisiin arvoihin perustuva yrittäminen. Tuottaakseen kestävää talouskasvua, yrittäjien on kuitenkin löydettävä uudelleen markkinatalouden keskeiset hyveet: harkitsevaisuus, rohkeus, toivo ja rakkaus.

Lillrankin englanninkielinen analyysi ”Back to basics – Why we need to revive the bourgeois enterprise” on luettavissa alla olevan linkin kautta. Aikaisempi versio analyysistä julkaistiin kansainvälisten business think tankkien konferenssissa Pariisissa 17.-18.6.2013.

Back to basics