EVA Analyysi: Tulehduksen oireet – Näin yritysjohtajat näkevät Suomen kilpailukyvyn 19 osatekijää

EVA mittasi Suomen kilpailukykyä laajassa mielipidekyselyssä, johon vastasi 1260 yritysjohtajaa. Kilpailukyky jaettiin kyselyssä 19 osatekijään, kuten yrittäjyyden olosuhteisiin, verotukseen, sääntelyyn, koulutukseen ja poliittisen järjestelmän toimivuuteen. Tulokset selviävät tänään julkaistusta EVA Analyysistä ”Tulehduksen oireet – Näin yritysjohtajat näkevät Suomen kilpailukyvyn 19 osatekijää”

Analyysi kertoo, että yritysjohtajien mielestä kilpailukyvyn selkeitä vahvuuksia nousee esiin 19 osatekijästä vain kolme kappaletta: omaisuuden suoja, koulutusjärjestelmä ja ICT-infrastruktuuri.

Isoimpina ongelmina yritysjohtajat pitävät työmarkkinajärjestelmään liittyviä hankaluuksia. Palkkajäykkyys sekä rekrytointi- ja irtisanomiskäytännöt olivat myös ne osa-alueet, joiden arveltiin varmimmin heikkenevän tulevaisuudessa. Myös poliittisen järjestelmän toimivuuteen suhtauduttiin epäillen.

Kyselyn mukaan suurten yritysten johto näkee kilpailukykytilanteen jonkin verran myönteisempänä kuin pienempien yritysten (alle 250 työntekijää) johtajat. Esimerkiksi sääntelyn ja verotuksen haitat koetaan silminnähden suurempina pienissä yrityksissä.

Kyselyssä nousi esiin yllättäviä eroja maakuntien välillä. Ylivoimaisesti valoisimpana kilpailukyvyn tilanteen näkevät yritysjohtajat Uudellamaalla, synkimpänä Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka he arvioivat suomalaisten yritysten pystyvän kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla kolmen vuoden päästä. Vastaajista 62 % arveli, että tilanne on kolmen vuoden päästä hieman huonompi kuin tällä hetkellä; 12 % vastaajista arveli tilanteen olevan paljon huonompi. Noin kolmasosa arveli tilanteen jatkuvan nykyisen kaltaisena.

EVA Analyysin ovat kirjoittaneet johtaja Matti Apunen (EVA) ja tutkija Mika Pajarinen (Etlatieto).

EVAn kysely perustuu Harvard Business Schoolin vastaavaan tutkimukseen Yhdysvalloissa.

Tulehduksen oireet

Analyysin julkaisutilaisuudessa Rake-salissa Suomen kilpailukyvystä keskustelivat johtaja Matti Apunen (EVA), toimitusjohtaja Matti Vuoria (Varma) ja hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting (Sacotec).

Kuvassa EVA:n kilpailukykyä käsittelevän analyysin julkistamistilaisuus. Puhujina Matti Apunen ja Matti Vuoria sekä Antti Zitting. Helsinki 25. Huhtikuu 2013. COM.PIC / MAURI RATILAINENKuvassa EVA:n kilpailukykyä käsittelevän analyysin julkistamistilaisuus. Puhujina Matti Apunen ja Matti Vuoria sekä Antti Zitting. Helsinki 25. Huhtikuu 2013. COM.PIC / MAURI RATILAINENKuvassa EVA:n kilpailukykyä käsittelevän analyysin julkistamistilaisuus. Puhujina Matti Apunen ja Matti Vuoria sekä Antti Zitting. Helsinki 25. Huhtikuu 2013. COM.PIC / MAURI RATILAINENKuvassa EVA:n kilpailukykyä käsittelevän analyysin julkistamistilaisuus. Puhujina Matti Apunen ja Matti Vuoria sekä Antti Zitting. Helsinki 25. Huhtikuu 2013. COM.PIC / MAURI RATILAINENKuvassa EVA:n kilpailukykyä käsittelevän analyysin julkistamistilaisuus. Puhujina Matti Apunen ja Matti Vuoria sekä Antti Zitting. Helsinki 25. Huhtikuu 2013. COM.PIC / MAURI RATILAINENKuvat: Mauri Ratilainen/ Compic