EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2013: Kadonneen kasvun metsästäjät

Joka toinen suomalainen (50 %) hyväksyisi eläkeiän noston vähintään kahdella vuodella. Tulos selviää tiistaina julkaistusta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta Kadonneen kasvun metsästäjät, jossa selvitettiin kansalaisten suhtautumista talouskasvun vahvistamiseen tähtääviin rakennemuutoksin.

”Suomalaisten suhtautuminen eläkeiän nostoon saattaa olla muuttumassa. Aiemmissa kyselyissä ehdotus on torjuttu selvin numeroin”, toteaa tutkimuksen laatinut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Eläkeiän ohella enemmistö kansasta (57%) olisi valmis opiskeluaikojen lyhentämiseen rajaamalla ilmaista opinto-oikeutta.

Kansalaiset ovat verraten valmiita myös verouudistuksiin. Lähes joka toinen (45%) hyväksyisi yhteisöveron reippaan keventämisen. Enemmistö (53%) keventäisi myös ansiotulojen verotusta.

 Muihin työelämää koskeviin uudistuksiin kansa suhtautuu penseämmin. Enemmistö (51%) torjuisi työttömyysturvan ehtojen tiukentamisen ja kaksi kolmasosaa (65%) vuosittaisen työajan pidentämisen. Kaikkein huonoimmin kansalle kelpaisivat tuntuvat leikkaukset julkisissa palvelumenoissa.

Työura- ja veroratkaisujen lisäksi tutkimus pureutuu suomalaisten käsityksiin yritysten kilpailukyvystä ja poliittisen järjestelmän toimintakunnosta.

Tutkimus kertoo myös, että EU nauttii edelleen varsin vahvaa luottamusta. Hieman alle joka toinen (46 %) ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti maamme EU-jäsenyyteen. Kielteisesti suhtautuvia on neljännes (25 %) ja toinen neljännes ottaa jäsenyyteen neutraalin kannan.

 EVAn arvo- ja asennetutkimus on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä taloudesta, politiikasta ja moraalista jo vuodesta 1984. Tutkimustulokset löytyvät myös EVAn Arvopankista.

Kadonneen kasvun metsastajat