EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2012: EU VAI EI?

”Suomalaisten suhtautuminen EU-jäsenyyteen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Enemmistö suomalaisista suhtautuu niin jäsenyyteen kuin euroonkin myönteisesti”, selviää tänään julkaistusta EVAn vuoden 2012 Arvo- ja asennetutkimuksesta ”EU VAI EI?”. Tutkimuksen on laatinut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Mielipiteet jäsenyyden puolesta ja sitä vastaan ovat samalla aiempaa polarisoituneempia, etenkin poliittisen kannan mukaan. Vaikka suomalaiset ovat aiempaa sitoutuneempia EU-jäsenyyteen ja euroon, tutkimus osoittaa myös EU-kritiikille jääneen tilaa. Yhteys jäsenyyskannan ja asennoitumisen sävyn välillä ei täten ole suoraviivainen.

Tutkimus kertoo, että käsitykset Suomen äänen kuulumisesta Brysselissä ovat kohentuneet huomattavasti aiemmista vuosista, mutta tyytyväisyys hallituksen toimintaan ei ole kasvanut vastaavasti. Tiukka linja eurokriisin hoidossa saa kansalaisten tuen, mutta monien hallituspuolueidenkin kannattajien tuki hallituksen yleiselle EU-politiikan linjalle horjuu.

Suomelta toivotaan sekä aktiivisempaa että tiukempaa EU-politiikkaa. Kuitenkin vain kolmannes olisi valmis kiristämään ruuvia niin pitkälle, että Suomi oman etunsa ajamisella lamauttaisi EU:n päätöksentekokyvyn.

Tutkimuksesta selviää, että EU:n liittovaltiokehitys on kahdelle kolmasosalle peikko, eivätkä suomalaiset muutenkaan ilmaise erityisempää halua integraation syventämiseen. Silti EU:n yhteinen ulkopolitiikka saa enemmistön tuen.

Monien mielestä on vain ajan kysymys, milloin heikommat euromaat joutuvat heittämään pyyhkeen kehään. Muilta osin käsitykset Euroopan tulevasta kehityksestä ovat pidättyväisiä. EU:n hajoamiseen tai euron käytön lakkaamiseen ei usko juuri kukaan.

Suomalaiset eivät tunnista nykyhetkessä erityisempää ”impivaaralaistumisen” riskiä. Enemmistö toivoo, että päättäjät keskittyisivät nykyistä enemmän kotimaan ongelmiin, mutta eivät laajalti näe tämän johtavan eristäytymiseen.

Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden kannatus on vähentynyt huomattavasti vuoden takaisesta: nyt kaksi kolmasosaa vastustaa jäsenyyttä. Tutkimuksen mukaan tätä ei muuttaisi edes se, että maamme valtiojohto puoltaisi jäsenyyttä.

EU VAI EI

Arvo- ja asennetutkimuksen kirjoittaja tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tutkimuksen julkaisutilaisuudessa Kansallissalissa:

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen kommentoi tutkimusta julkaisutilaisuudessa.