EVA Pamfletti ”Maailman parantaja – Miksi porvarilliset arvot voittavat populismin ja totalitarismin”

”Porvarillinen maailmankuva on voittajan strategia”, kirjoittaa Paul Lillrank tänään julkaistussa EVA Pamfletissaan ”Maailman parantaja – Miksi porvarilliset arvot voittavat populismin ja totalitarismin”. Pamfletti asettaa vastakkain liberaalin, porvarillisen maailmankuvan ja totalitaristisen maailmanselityksen ja punnitsee, miten ne vastaavat keskeisiin kysymyksiin vaurauden synnystä, tasa-arvosta ja yhteiskunnallisista valinnoista.

Maailmaa ei voida tyhjentävästi selittää, mutta Lillrankin pamfletti tarjoaa konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka sitä voidaan parantaa.

”Maailman parantaja” avaa EVAn uuden pamflettisarjan. Tällä sarjalla EVA haluaa alleviivata rooliaan yhteiskunnallisen debatin ja arvokeskustelun avaajana.

Maailman parantaja
Maailman parantaja

Paul Lillrank