EVA Raportti: Talent available – osaamista tarjolla

Aira Vehaskarin kirjoittama EVA Raportti ”Talent available – Tapping the Expat Talent Pool” kysyy, miksi työurat eivät urkene kansainvälisille osaajille Suomessa. Meneillään olevassa maahanmuuttokeskustelussa ovat jääneet täysin huomiotta Suomessa jo olevat, koulutetut, kansainväliset osaajat, joiden hyljeksintä työmarkkinoilla on tappiollista elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. [:en]EVA Report ”Talent available – Tapping the Expat Talent Pool”, written by Aira Vehaskari, looks at the existing pool of educated and skilled foreign professionals in Finland. This group faces certain obstacles in securing meaningful careers in Finland, and potential employers face obstacles in keeping them here. If Finland cannot ensure that these people are happy enough to stay and contribute to Finland’s economy and culture, there is little point in trying to attract more.

Kansainvälisten osaajien houkuttelemisen tarpeesta puhutaan paljon, mutta harva työnantaja on heitä valmis palkkaamaan. Usein vedotaan suomen kielen riittämättömään osaamiseen – vaikka itse työn toteutus ei suomen kielen taitoa vaatisikaan!

Raportin mukaan monien, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten, olisi syytä tarkistaa asennettaan. Heidän oviensa takana seisoo kielitaitoisia, kansainvälisiä moniosaajia, joiden avulla esimerkiksi yrityksen kansainvälistymisen ei tarvitse olla kallis ja vaikea prosessi.

Raportti kiinnittää huomiota myös ulkomaalaisiin opiskelijoihin, joiden kouluttamiseen käytetty raha valuu hukkaan, koska heidän opintojensa jälkeistä työllistymistä Suomessa ei mahdollisteta.

talent_available