Senior Fellows

EVAn kumppanuusverkosto tähtää ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen, laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kehittämiseen sekä parempaan tiedonsaantiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja elinkeinoelämästä.

EVA Raporttien kirjoittajista ja muista läheisistä yhteistyökumppaneista koostuvat EVAn Senior Fellows – kumppanit ovat arvostettuja ja ansioituneita alansa asiantuntijoita. He ovat yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita, tiedonhaluisia ja kykeneviä analysoimaan suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. EVA-kumppanit vaikuttavat politiikassa, taloudessa ja/tai tutkimuksen alueilla.

EVAn vuoden 2010 Senior Fellows -kumppaneita ovat Bo-Erik Ekström, Pekka Haavisto ja Mika Pohjonen.

Bo-Erik Ekström on kuntatalouteen perehtynyt liikkeenjohdon neuvonantaja. Hän on aiemmin laatinut EVA raportin Pelastakaa Helsinki – Globalisaatiostrategia kuntataloudelle (2004) sekä lukuisia kaupunkien tilinpäätös- ja kaupunkikonsernianalyyseja. Ekström on mukana EVAn ”Kunnat ja markkinat” -hankkeessa. Hän kirjoitti kesäkuussa 2007 julkistetun EVA Analyysin ”Kunnat ja markkinat” yhdessä asianajaja Mika Pohjosen ja projektipäällikkö Ilkka Haaviston kanssa.

Pekka Haavisto on vihreiden kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä. Haavisto on huhtikuussa 2010 julkaistun EVA Raportin ”Afrikan tähteä etsimässä” kirjoittaja. Haavisto on aikaisemmin toiminut muun muassa ministerinä sekä EU:n Sudanin erityisedustajana Darfurin  rauhanneuvotteluissa.

Mika Pohjonen on Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n Specialist Partner, erikoisalanaan julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus. Hän on julkaissut ja luennoinut laajalti julkisista hankinnoista ja työskennellyt aiemmin mm. markkinaoikeudessa. Pohjonen on mukana EVAn ”Kunnat ja Markkinat” -hankkeessa ja on yksi kesäkuussa 2007 julkistetun EVA Analyysin kirjoittajista.

2009 Senior Fellows:

Vuoden 2009 EVA-kumppaneina jatkoivat  liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström sekä Specialist Partner Mika Pohjonen. Uusia kumppaneita olivat Chicagon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Anu Bradford, liikkeenjohdon konsultti Jack Ilmonen, Principal Anna Granskog sekä teknologiajohtaja Sakari Puisto.

2008 Senior Fellows:

Vuoden 2008 EVA-kumppanina jatkoi Nuori Suomi ry:n kehityspäällikkö Petteri Laine. Uusiksi kumppaneiksi valittiin  liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, EU-asiantuntija ja asianajaja David Harrison, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola, Specialist Partner Mika Pohjonen sekä dosentti Hannele Seeck.

2007 Senior Fellows:

Vuoden 2007 EVA-kumppaneina jatkoivat erikoistutkija Hannele Huhtala ja vuorineuvos Gustav von Hertzen. Lisäksi uusiksi kumppaneiksi valittiin filosofian tohtori Anna Kortelainen ja Nuori Suomi ry:n kehityspäällikkö Petteri Laine.

2006 Senior Fellows:

EVAn vuoden 2006 kumppaneina jatkoivat Bo-Erik Ekström, Ilkka Lakaniemi, Hannu Olkinuora ja Mika Raunio. Lisäksi uusiksi EVA-kumppaneiksi valittiin erikoistutkija Hannele Huhtala ja vuorineuvos Gustav von Hertzen. Parlamenttikumppaneiksi on valittu Tuija Brax, Piia-Noora Kauppi ja Mart Laar.

2005 Senior Fellows:

EVAn vuoden 2005 kumppaneita olivat Bo-Erik Ekström, Ilkka Lakaniemi, Karl-Erik Michelsen, Hannu Olkinuora ja Mika Raunio.

2004 Senior Fellows:

EVAn vuoden 2004 kumppaneita olivat Esko Antola, Johannes Koroma, Ilkka Lakaniemi sekä Vesa Puttonen.

2003 Senior Fellows -kumppanit:

Vuoden 2003 EVA -kumppaneita olivat Esko Aho, Kirsi Piha, Peter MacKeith, Seppo Zetterberg ja Ilkka Lakaniemi.