EVAn Globaalit Skenaariot

Skenaariossa ”Länsi luo nahkansa” länsimaat nousevat nopeasti talouskriisistä Yhdysvaltojen johdolla. Vuonna 2020 maailmanjärjestys toimii etenkin Yhdysvaltojen ja Euroopan johdolla, muttei enää lännen ehdoilla.

Skenaariossa ”Kiinalaista kapitalismia” Aasia elpyy talouskriisistä Kiinan johdolla, länsimaita nopeammin. Vuonna 2020 talouden painopiste on siirtymässä Aasiaan ja Lähi-idän vauraisiin OPEC-maihin.

Skenaariossa ”Blokkien taisto” talouskriisi johtaa maailmanlaajuiseen syvään taantumaan. Taloudellinen nationalismi ja valtiokapitalismin nousu johtavat eri talousalueiden väliseen taistoon. Maailma toipuu hitaasti taantumasta.

Skenaariossa ”Stimulus ja romahdus” maailma sukeltaa pitkän alhaisen talouskasvun aikaan. Elvytysyritysten epäonnistuttua globaali talousjärjestelmä romahtaa ja vuoteen 2020 mennessä maailma on ajautunut tuuliajolle ilman selkeää johtajaa.

EVAn skenaariot eivät ole ennustuksia vaan mahdollisia maailmoja. Niiden tarkoituksena on stimuloida ajattelemaan talouskriisin jälkeistä aikaa. Suomi voi joko epäonnistua tai onnistua jokaisessa skenaariossa. Menestyminen riippuu siitä, kuinka osaamme hyödyntää vahvuuksiamme ja kehittää heikkouksiamme.

Hankkeen tuloksena on syntynyt kaksi julkaisua: yhteenvetoraportti skenaarioista, ”Tulevaisuuden pelikentät”, ja kirjailija Juha Itkosen kirjoittama ”Pelin henki”, joka hahmottaa fiktion keinoin elämää neljässä erilaisessa maailmassa vuonna 2020.

Julkaisut ovat ladattavissa alta
Tulevaisuuden pelikentät

Pelin henki

Attachment: 2443_EVA_SCENARIOS_playing_fields_of_the_future.pdf