EVAn arvo- ja asennetutkimus 2009: Kapitalismi kansan käräjillä

EVAn vuoden 2009 kansallinen arvo-ja asennetutkimus julkaistiin 9.3. Se kertoo, että suomalaiset antavat tukensa vapaalle kilpailulle markkinataloudessa, mutta kritisoivat tiukasti etenkin liiallista ahneutta ja pikavoittojen tavoittelua.

Talouskriisin jälkeiseltä markkinataloudelta toivotaan ennen muuta lisää inhimillisyyttä, kannustavuutta ja vastuullisuutta. Suomalaisten enemmistö ei toivo valtion roolin taloudellisena toimijana kasvavan, mutta luottaa laajalti sen perustoimintoihin.

Eduskunta ja hallitus nauttivat merkittävästi valtion perustoimintoja vähäisempää luottamusta. Vielä vaisummin sijoittuvat työmarkkinajärjestöt ja kansalaisjärjestöt. Ay-liikkeeseen luottaa yksi kolmesta.

Talouskriisin äärellä suomalaisten mielipiteet ovat muutoksen tilassa: Vaikka politiikkaan suhtaudutaan edelleen skeptisesti, on sen arvostus nousussa. Suhtautuminen maahanmuuttoon osoittaa viilentymisen merkkejä. Asenteet EU:hun ja Nato-jäsenyyteen elävät puolestaan suojasään aikaa.

Suomalaiset kantavat laajalti huolta ympäristön tilasta, töissä jaksamisesta, eläkejärjestelmän kestävyydestä, eriarvoisuudesta sekä hyvinvoinnin jatkumisesta. Huolistaan huolimatta suomalaiset ovat lopulta pitkälti tyytyväisiä omaan elämäänsä. Raportin ovat laatineet Ilkka Haavisto EVAsta sekä Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä.

Lataa raportti tästä:

Liite: 2416_kapitalismi_kansan_karajilla.pdf