Yrittäjyyden paradoksi

Suomalaisen yritystoiminnan paradokseja on pohdittu Suomessa koko itsenäisyyden ajan ja yrittäjyyden edistäminen on kuulunut useimpien itsenäisen Suomen hallitusten ohjelmiin. Yrittäjyys on nostettu tärkeäksi politiikkaohjelmaksi myös nykyisen hallituksen toimesta. Yrittäjyyttä tukevat poliittiset tavoitteet ovat ajankohtaisia ja oikein asetettuja. Miksi yrittäjyys on erityisen ajankohtaista juuri nyt? Miksi vapaaseen markkinatalouteen uskova yhteiskunta joutuu julkisin toimenpitein innostamaan kansalaisia yrittäjyyteen?

Raportissa professori Kalle Michelsen esittelee suomalaisen yrittäjyyden paradoksin. Hänen mukaansa paradoksin keskeinen syy löytyy kansakuntamme henkisestä perinteestä, yhteen hiileen puhaltamisen traditio on Suomessa vahvempi kuin yksityisen yritteliäisyyden.

Liite: 1355_yrittajyyden_paradoksi.pdf