Terveiden elinvuosien odote naisilla EU-maissa on 64,2 vuotta

Lue EVA Opas tästä

Download: Uuden kansan edustajan käsikirja -EVA Opas
Uuden kansan edustajan käsikirja -EVA Opas

Uuden kansan edustajan käsikirja antaa faktatukea vaalikampanjaan ja demokratian kamareihin. Käsikirjan ovat koonneet Matti Apunen ja Jussi Lähde.

Lataa

Vaikka suomalaisten elinajanodote syntymässä on sekä miehillä että naisilla Euroopan kärkikastia, elävät suomalaiset verrokkimaidensa kansalaisiin verrattuna lähes dramaattisesti sairaamman elämän. Suomalaisnaisten terveiden elivuosien odote on 57 ja miehillä 59,1 vuotta. Pohjoismaisilla veljillämme ja sisarillamme (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) on edessään keskimäärin kymmenen tervettä elinvuotta enemmän kuin meillä.

Koko taulukko EVA Oppaassa Uuden kansan edustajan käsikirja.