Suomalaismenetelmä siirtolaisvirtojen ennustamiseksi voisi hyödyttää koko Eurooppaa

MIT-tutkija Joonas Tuhkurin kehittämä menetelmä siirtolaisvirtojen ennustamiseksi voisi täydentää eurooppalaisten viranomaisten työkalupakkia tilannekuvan piirtämisessä. Nykyisin maahanmuuttoa seuraavilla virastoilla ei ole käytössään vastaavaa ennustemenetelmää.

MIT-yliopiston (Massachusetts Institute of Technology) tutkija Joonas Tuhkuri kertoi EVAn haastattelussa, miten tulevia siirtolaisvirtoja on mahdollista ennustaa Googlen hakukonedataan perustuvalla menetelmällä.

EVA selvitti, onko suomalaisilla ja eurooppalaisilla viranomaisilla tällä hetkellä käytössään vastaavia menetelmiä siirtolaisvirtojen ennustamiseksi.

EASO
 • on Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 • perustettiin vuonna 2011 Maltan pääkaupunkiin Vallettaan
 • koordinoi ja auttaa jäsenmaita turvapaikanhakuprosesseihin liittyen
 • toteuttaa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää
 • tarjoaa jäsenmaille ja EU:n elimille tietoa turvapaikanhakutrendeistä, veto- ja työntötekijöistä (Mikä turvapaikanhakijoita vetää eri maissa puoleensa ja miksi he lähtevät), sekä lähtömaiden tilanteista
 • tekee riskianalyysejä
 • työllistää yli 150 ihmistä
 • pyörii 69 miljoonan euron budjetilla (2017)

Sisäministeriöstä kerrotaan, että ministeriön ja sen alaisten viranomaisten tilannekuva siirtolais- ja turvapaikanhakijatilanteesta perustuu Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO:n tietoihin.

Euroopan komission Suomen-edustuston mukaan samat virastot hankkivat tietoa maahanmuuttotilanteesta myös Euroopan komissiolle.

EASO ylläpitää tietojenvaihtojärjestelmää

EASO vastasi EVAn tiedusteluun, että virasto ei tällä hetkellä tee ennusteita siirtolaisvirroista tai turvapaikanhakijoiden määristä. Sen sijaan EASO kerää ja analysoi tuoreimmat tiedot turvapaikkahauista Euroopan maissa (EU-maissa sekä Norjassa, Sveitsissä, Islannissa ja Liechtensteinissa).

Näiden tietojen perusteella EASO ylläpitää varhaisvaroitus- ja valmiusmekanismia. Kyseessä on tietojenvaihtojärjestelmä, jolla seurataan kaikkia Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän prosesseja.

Tiedot eri maista ja niiden pohjalta tehty analyysi toimitetaan kaikkiin edellä mainittuihin Euroopan maihin. EASO:n mukaan tämä tarjoaa maille ajantasaisen, kokonaisvaltaisen ja yksityiskohtaisen kuvan turvapaikanhakutrendeistä koko alueella. EASO keskittyy pelkästään turvapaikkajärjestelmään, eikä seuraa muunlaista siirtolaisuutta Eurooppaan.

Frontexilla on tiedustelutoimintaa

Frontexista kerrotaan EVAlle, että virasto ei tee siirtolaismääriä koskevia ennusteita, eikä käytä Big dataa soveltavia ennusteita analyysityössään. Se pohjaa analyysinsä kokonaisvaltaiseen näkemykseen, joka muodostuu eri lähteistä kerätyn informaation perusteella.

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on omaa tiedustelutoimintaa, jonka perusteella se luo tilannekuvansa. Riskianalyysi on viraston kaikkien toimien lähtökohta. Frontex kerää tietoa jäsenmailta, EU:n elimiltä, sen yhteistyömailta ja järjestöiltä sekä avoimista lähteistä kuten tiedotusvälineistä ja sosiaalisesta mediasta. Laittoman maahanmuuton ohella Frontex analysoi myös EU:n rajoilla tapahtuvia lainvastaisia toimia ja maahanmuuttajien liikkumista Schengen-alueen sisällä.

Frontex kerää tietoa jäsenmailta, EU:n elimiltä, sen yhteistyömailta ja järjestöiltä sekä avoimista lähteistä kuten mediasta ja sosiaalisesta mediasta.”

Frontex
 • on Euroopan raja- ja merivartiovirasto
 • perustettiin Varsovaan Euroopan rajaturvallisuusvirastona vuonna 2004
 • muuttui Euroopan raja- ja merivartiovirastoksi vuonna 2016
 • työllistää lähes 600 ihmistä
 • voi tarvittaessa sijoittaa yli 1 500 rajavartijaa ja muuta henkilökuntaa nopeisiin toimiin EU:n ulkorajoilla
 • käyttää aluksia, lentokoneita, ajoneuvoja ja muuta jäsenmaiden tarjoamaa teknistä materiaalia operaatioihinsa
 • edistää, koordinoi ja kehittää Euroopan rajojen valvontaa
 • tukee EU:n jäsenmaita maahantulijoiden tunnistamisessa
 • auttaa jäsenmaita laittomasti maassa oleskelevien palautuksissa
 • auttaa jäsenmaita tarjoamalla informaatiota tilanteesta ulkorajoilla ja niiden ulkopuolella
 • pyörii 320 miljoonan euron budjetilla (2018)

Frontex huomautti tuoreimmassa riskianalyysissään, että sen toiminnan kannalta on tärkeää hankkia tietoa laajasti eri lähteistä ja kehittää kykyjä siirtolaisvirtojen seuraamiseksi.

Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden viranomaiset eivät EVAn selvityksen perusteella toistaiseksi sovella hakukonedataa soveltavia automaattisia ennustemenetelmiä.

Joonas Tuhkurin kehittämä menetelmä on esimerkki siitä, miten niin sanottua Big dataa soveltaen on mahdollista saada arvokasta lisätietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu juuri tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa.

Tuhkuri totesi EVAn haastattelussa, että vuoden 2015 ”pakolaiskriisi oli aito yllätys, mutta sen ei olisi tarvinnut olla”.

Yhdessä muiden tiedonhankintamenetelmien kanssa Big dataa soveltavat ennustemenetelmät voivat tulevaisuudessa auttaa tarkemman tilannekuvan saamisessa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Silloin pienenee todennäköisyys, että uusi siirtolaisaalto tulisi täysin yllättäen.

 

Kirjoittaja Sami Metelinen on EVAn toimituspäällikkö.

 

LÄHTEET

FRONTEX (2018): Budget 2018. https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Budget/Budget_2018.pdf

FRONTEX (2018): Monitoring & Risk Analysis. https://frontex.europa.eu/intelligence/monitoring-risk-analysis/

FRONTEX (2018): Key Facts. https://frontex.europa.eu/faq/key-facts/

FRONTEX (2018): Risk Analysis for 2018. https://frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2018-aJ5nJu

EASO (2018): European Asylum Support Office. https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Brochure-EN%20_0.pdf

NIELSEN, N. (2018): Frontex: Europe’s new law enforcement agency? EUobserver. https://euobserver.com/justice/141062