Lähes 40 % työehtosopimuksissa mahdollisuus työehtojen tilapäiseen heikentämiseen

Selviytymislauseke mahdollistaa työehtojen heikentämisestä sopimisen työnantajan kriisitilanteissa. Ainakin 74 työehtosopimusta sisältää selviytymislausekkeen (65 kpl) tai mahdollisuuden selviytymislausekkeen laatimiseen (9 kpl), käy ilmi oikeustieteen maisteri Eveliina Hokkasen kirjoittamasta EVA Arviosta Ensiapu kriisiin. Yleissitovia työehtosopimuksia on Suomessa noin 200.

Selviytymislausekkeita lisättiin työehtosopimuksiin ja lausekkeet yleistyivät merkittävästi helmikuussa 2016 sovitun kilpailukykysopimuksen myötä.

”Selviytymislausekkeet ovat tulleet jäädäkseen, mutta niiden soveltaminen sekä käyttö riippuu taloudellisen tilanteen kehittymisestä”, Ensiapu kriisiin -EVA Arvion kirjoittanut oikeustieteen maisteri Eveliina Hokkanen sanoo.

Suurimmat selviytymissopimuksen mahdollistavat alat ovat teknologia, kauppa, kunta ja valtio.

Suurimmat selviytymissopimuksen mahdollistavat alat ovat teknologia, kauppa, kunta ja valtio. Yleisimmät työehdot, joiden tilapäisen muuttamisen selviytymislauseke mahdollistaa ovat palkka, lomautusilmoitusajan lyhentäminen, lomarahan leikkaus ja vuosiloman 12 päivän ylittävän osan jakaminen. Yleisimmät työehdot, joita ei voida selviytymislausekkeen nojalla tilapäisesti muuttaa ovat yhtä lailla palkka, sairaus- ja perhevapaan etuudet sekä palkan lisät.

Aiemmin työsuhteen ehtojen heikentämisen mahdollistamia lausekkeita on kutsuttu myös kriisi- ja avauslausekkeiksi.

Lue tästä: EVA Arvio Ensiapu kriisiin.