Ekonomistikone.fi: Palkka-ale edistäisi maahanmuuttajien työllisyyttä

Enemmistö ekonomisteista katsoo, että väliaikainen palkka-ale saattaisi auttaa kotoutuvia maahanmuuttajia työllistymään, käy ilmi Ekonomistikoneen tänään julkaistuista uusista kysymyksistä.

Yli 70 prosenttia ekonomisteista oli samaa mieltä Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat -väittämän kanssa.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen kysymykseen: maahanmuuttajien työllistymisen lisäksi ekonomisteilta kysyttiin valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittisesta linjasta. Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva -kysymys jakoi ekonomistien käsityksiä. Vastaajista 29 prosenttia kertoi olevansa samaa mieltä, 45 prosenttia eri mieltä, 26 prosenttia oli valinnut vastauksekseen epävarma tai ei mielipidettä.

Maahanmuuttajien työllistymisen lisäksi ekonomisteilta kysyttiin valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittisesta linjasta.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Aloitteen ekonomistipaneelin perustamiseksi on tehnyt joukko eturivin suomalaisia taloustieteilijöitä. Paneelin hallinnoinnista vastaavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Paneelin tarkoitusperät ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä niistä taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Ekonomistikone.fi