Selvitä EVAn Verokoneesta, kuinka paljon todella maksat veroja vuonna 2018

Tuloverotus kevenee ja kulutuksen verotus kiristyy ensi vuonna, selviää vuoden 2018 luvuilla päivitetystä EVAn Verokoneesta. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin merkittäviä, sillä 52 kuntaa korottaa kunnallisveroa ja seitsemän laskee sitä. Selvitä oma kokonaisveroasteesi osoitteessa: www.totuusveroistasi.fi.

EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen. Kokonaisveroaste kertoo, mikä prosenttiosuus tuloista menee valtion tuloveroihin, kunnallisveroon, arvonlisä- ja valmisteveroihin sekä sosiaalivakuutusmaksuihin (mukaan lukien työnantajan maksut). EVAn Verokone on nyt päivitetty vuoden 2018 luvuilla. Voit selvittää kokonaisveroasteesi osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.

Palkansaajan tuloverotuksen lopullinen muutos riippuu asuinkunnasta: 52 kuntaa korottaa kunnallisveroa ja seitsemässä kunnassa tuloverotus kevenee.

Tuloverotus kevenee hieman 2018

Palkansaajat maksavat tuloveroja vuonna 2018 tulotasosta riippuen 0,2—0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Palkkaverotuksen kevenemistä vähentää ansiotason arvioitu 1,5 prosentin nousu. Pienipalkkaisten kohdalla ansiotason nousu pienentää veronalennusta noin 0,3 prosenttiyksikköä ja 3 250 euron keskituloilla kevennys sulaa kokonaan pois.

Palkansaajan tuloverotuksen lopullinen muutos riippuu asuinkunnasta: 52 kuntaa korottaa kunnallisveroa ja seitsemässä kunnassa tuloverotus kevenee.

Kulutuksen verotus kiristyy hieman 2018

Palkansaajan kokonaisveroaste pysyy vuonna 2018 edellisvuoden tasolla, koska kulutusverotus hieman kiristyy.

Arvonlisäverotus pysyy ennallaan, mutta valmiste- ja tuoteveroja korotetaan muun muassa tupakkatuotteiden ja alkoholin sekä öljy- ja kaukolämmityksen osalta. Kotitalouksien kulutusmenoilla painotettu kulutusveroaste kohoaa 0,1 prosenttiyksikköä 22,2 prosenttiin.

Työnantajan välilliset työvoimakustannuksen alenevat vuonna 2018. Yksityisen työnantajan maksamista palkoista perittävät sosiaalivakuutusmaksut alenevat keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä 21,8 prosenttiin.

www.totuusveroistasi.fi/