Ekonomistikone.fi: Ei robottiverolle, kyllä kikylle

Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat yli 20 ajankohtaiseen talouden kysymykseen.

Enemmistö ekonomisteista torjuu robottiveron, käy ilmi tänään julkaistusta ekonomistikone.fi-sivustosta. Ekonomistikone.fi on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön.

Ekonomistit vastaavat kysymyksiin työajan lyhentämisestä, matalapalkkatuesta ja nollatuntisopimuksista. Vastauksia on ollut mahdollisuus perustella.

Kilpailukykysopimus saa ekonomistien vahvan tuen. Yli kaksi kolmasosaa ekonomisteista toteaa, että Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu. Eri mieltä on alle viisi prosenttia vastaajista.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta, Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Suomalaiseen ekonomistipaneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi:n käyttäjät voivat myös verrata omia vastauksiaan ekonomistien vastauksiin Kansalaisen Ekonomistikoneessa. Vastaamaan pääsee ekonomistikone.fi:n etusivulta.

Ekonomistikone.fi

Twitterissä @ekonomistikone Facebookissa @ekonomistikone