EVAn Vihriälä: Suomen EMU-linja vaatii säätöä

Suomen eri hallitusten noudattama peruslinja, jos­sa korostetaan jäsenmaiden omaa vastuuta talou­destaan ja rajataan yhteisvastuu rahoitusvakauden turvaamiseen, on perustaltaan järkevä, mutta vaa­tii säätöä uudessa tilanteessa. Näin kirjoittaa Vesa Vihriälä tänään julkaistussa EVA Analyysista Emun uudet askeleet – Suomen linja vaatii säätöä.

Analyysin kirjoittajan mielestä laajoissa eurokriisin kaltaisissa valtioiden ja pankkien katastrofitilanteissa yhteisvastuuta ei voida eikä ole syytä kokonaan välttää.

Vihriälä katsoo, että Suomen kannattaa tukea pyrkimyksiä integ­raation tiivistämiseen kriisitilanteiden paremman hallinnan osalta. Tämän vuoksi Suomen kannattaa hyväksyä tarkasti määritelty ja ehdolliseksi rajattu yhteisvastuu euroalueen rahoitusvakauden turvaamisessa.

Käytännössä Vihriälän ehdollista yhteisvastuuta lisäävä linja tarkoittaisi fiskaalisen va­rautumisjärjestelmän luomista pankkien kriisin­ratkaisumekanismille ja vähintäänkin kansallisten talletussuojarahastojen yhteisvastuullista jälleen­vakuutusjärjestelyä.

Vihriälä arvioi, että jäsenmaiden välisten suhdannetasaus­järjestelmien hyödyt olisivat pieniä riskeihin ver­rattuna. ”Sen sijaan rahoituskriisiä vastaan on vii­sasta varautua tehokkaalla katastrofivakuutuksen kaltaisella ehdollisella yhteisvastuulla”, hän sanoo.

Vihriälän mukaan valtioiden välistä suhdannetasausjärjestelmää tai euro­alueen valtiovarainministeriötä ei tarvita. Suomen on syytä tukea pääomamarkkinaunio­nia ja pankkien valtionriskien rajoittamista. Markkinakurin luominen vaatii valtioiden vel­kajärjestelymekanismia, ja periaatepäätös tästä tulisi olla osa EMU:n kehityspakettia.

Lue: EVA Analyysi Emun uudet askeleet – Suomen linja vaatii säätöä

Kirjoittaja:

EVA Analyysin kirjoittaja VESA VIHRIÄLÄ (s. 1955) on Elinkeinoelämän Valtuus­kunnan EVAn ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja. Hän työskenteli vuosina 2010–2012 Euroopan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin neuvonantajana.

Lisätietoja analyysista:

Toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, puh. 043 824 1660 , vesa.vihriala@etla.fi

Muut:

Viestintäpäällikkö Janne Heikkinen (EVA) puh. 040 555 4263, sähköposti janne.heikkinen@eva.fi