Uuden ajan poliitikko on kansan konsultti

Tulevaisuuden kansanedustaja on jatkuvasti äänestäjiään konsultoiva tiedon ja näkemyksen välittäjä. Digitalisaatio ja avoimuuden vaatimukset voivat johtaa eduskuntatyön avaamiseen, selviää EVAn tuoreesta arviosta Kansan konsultti. 

”Kansanedustajat ovat tulevaisuudessa yhä syvemmässä vuorovaikutuksessa äänestäjiensä kanssa. Valiokuntatyön avoimuus lisääntyy ja kansanedustajat raportoivat avoimesti tapaamisensa etujärjestöjen kanssa. Myös etätyö lisääntyy ja jopa äänestäminen voi olla mahdollista maakunnista käsin”, kuvailee arvion laatinut Johanna Lähteenmäki.

Digitalisaatio ei kuitenkaan tuo mukanaan samanlaista vallankumousta, joka koettiin teollistumisen ja edustukselliseen demokratiaan siirtymisen myötä. Nykyiset rakenteet pitävät pintansa myös tulevaisuudessa.

Lähteenmäen mukaan tulevaisuuden poliitikosta voi muodostaa kolme mahdollista skenaariota.

”Digiajan superedustajat toimivat politiikan freelancereina ja he hyppivät työstä toiseen ja välillä politiikkaan. Poliitikon painoarvo määräytyy kyvyssä kerätä ääniä, sillä äänestäjä voi siirtää äänensä toiselle poliitikolle myös kesken vaalikauden. Kansalaiset voivat äänestää useita ehdokkaita eri politiikkalohkojen mukaan”, Lähteenmäki kertoo.

Toisena mahdollisena tulevaisuuden suuntana poliitikoille Lähteenmäki pitää projektipäällikön tehtävää. Avoimet valiokuntakuulemiset siirtävät kansanedustajan jatkuvan luupin alle.

”Skenaariossa edustajilla olisi käytössään oma kansalaispaneeli, jonka asiantuntemukseen hän voi nojata. Puolueiden ideologinen liima heikkenee ja niisrtä tulee löyhempiä yhteenlittymiä”, kuvailee Lähteemäki.

Kolmas malli ei poikkea radikaalisti nykytilanteesta. Arvokkaat asiantuntijat ovat varovaisia hyödyntämään uutta teknologiaa tai avaamaan valmistelua. Epäonnistumisten pelätään rapauttavan eduskunnan arvovaltaa.

Tulevaisuuden poliitikon tärkeimmät taidot ovat kyky viestiä ja olla esillä. Politiikan henkilöityminen korostuu vielä nykyisestäänkin, joten parhaat esiintyjät pärjäävät. Sen sijaan pätevyysvaatimusten tai asiantuntemusta osoittavan poliitikkopassin luominen ei saa kannatusta. Myös tulevaisuudessa kansanedustajan  pätevyysvaatimuksina pidetään rehellisyyttä ja Suomen kansalaisuutta.

Tutkimukseen osallistui 37 poliitikon ammattia tuntevaa asiantuntijaa. EVA arvio pohjaa paneelissa esitettyihin näkemyksiin.

Lue EVA arvio kokonaisuudessaan tästä:

Kansan konsultti