Suomalaisten mielestä yrittämisen riskit ovat kovat

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tutkimuksen mukaan suomalaisten selvä enemmistö kaipaa yrittäjämyönteisempää ilmapiiriä. Yrittäjyyden riskejä palkkatyöhön verrattuna pidetään silti kovina.

77 prosenttia uskoo, että koko yhteiskunta hyötyisi jos maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittäjyyteen. Nuoret uskovat yrittäjyyteen vieläkin tiukemmin: 82 prosenttia alle 35-vuotiaista haluaa muuttaa asenteita yrittäjyysmyönteisimmiksi.

Hallituspuolueita äänestäneiden keskuudessa kaipuu myönteisempään suhtautumiseen on suurinta: kokoomuslaisista 96 prosenttia toivoo positiivisempaa ilmapiiriä, mutta myös keskustan ja perussuomalaisten äänestäjistä yli 90 prosenttia on samalla kannalla. Vähiten tarvetta asennemuutokseen näkevät vasemmistopuolueiden edustajat, mutta myös heistä yli puolet uskoo koko Suomen hyötyvän myönteisemmästä ilmapiiristä.

Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto pitää tuloksia herättävinä. ”Yrittäjyyden arvo hyvinvoinnin ja työn synnyttäjänä selvästi tunnistetaan. Yrittäjämyönteisen ilmapiirin synnyttämisessä jokainen suomalainen voi toimia, joten muutos voi parhaimmillaan olla nopea”, Haavisto arvioi.

Haaviston mielestä suomalaiset pitävät yrittäjyyden riskejä kovina palkkatyöhön verrattuna.

Suomalaisista 59 prosenttia allekirjoittaa väitteen, että yrittäjyyden maksut ja riskit ovat niin suuret, että vain ”hullu” vaihtaa säännöllisen tilipussin yrittäjän arkeen. Eri mieltä väitteestä on 23 prosenttia.

”Suomi tarvitsee lisää riskejä ottavia, kasvuhaluisia yrittäjiä. On vakava viesti, jos yrittäjistäkin 65 prosenttia pitää väitettä totena”, Haavisto sanoo.

Perussuomalaisia äänestävät pitävät yrittäjyyden riskejä suurimpina. Heistä 78 prosenttia on sitä mieltä, että maksut ja riskit ovat yrittäjällä suuret. Vasemmistoliiton äänestäjistä näin ajattelee 64 prosenttia mutta SDP:n tukijoista vain 35 prosenttia.

Tulos on aiemmin julkaisematon tieto EVAn vuoden 2017 arvo- ja asennetutkimuksesta. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 11.–23.1.2017 yhteensä 2040 henkilöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelilla. Tuloksen virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus Kumous kunnissa julkaistiin 7.3.2017. Tänä vuonna tutkimuksessa on keskitytty erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kuntiin ja koulutukseen. EVA on seurannut suomalaisten arvoja ja asenteita säännöllisesti jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto
Puh. 050 331 3823
ilkka.haavisto@eva.fi