Vähemmän verotusta, enemmän tehoa julkiseen talouteen

Enemmistö suomalaisista ei haluaisi lisätä omaa verotaakkaansa. Väitteen ”Maksaisin henkilökohtaisesti mielelläni nykyistä enemmän veroja” torjuu 57 prosenttia vastanneista. Vain 20 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan henkilökohtaisesti nykyistä enemmän veroja. Vähiten valmiutta henkilökohtaisen verotaakkansa kasvattamiseen on nimenomaan hallituspuolueiden äänestäjillä: Kokoomusta äänestävistä vain 6 prosenttia maksaisi mielellään nykyistä enemmän veroja. Perussuomalaisten parissa luku on 13 ja keskustan 19 prosenttia. Sosiaalidemokraattien äänestäjistä 29 prosenttia olisi valmis maksamaan enemmän veroja, mutta yli puolet vastustaa lisäveroja. Vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjistä lähes 40 prosenttia olisi valmis lisäveroihin. Tiedot selviävät tänään julkaistusta EVAn vuoden 2017 arvo- ja asennetutkimuksesta Kumous kunnissa.

Vastaajista 74 prosenttia hyväksyy väitteen ”Verotuksen jatkuvan kiristämisen sijaan julkisen talouden toimintaa pitäisi tehostaa”. Eri mieltä on vain 8 prosenttia vastanneista. Tehostamisenkin suhteen suomalaisten kannat ovat hieman pehmentyneet aiemmasta. Vahvimmin julkisen talouden tehostamista veronkiristysten sijaan kannattavat kokoomusta äänestävät. Heistä 91 prosenttia allekirjoittaa tehostamisvaatimuksen. Perussuomalaisia äänestävien parissa luku on 83 prosenttia, keskustaa äänestävien parissa 79 prosenttia ja sosiaalidemokraattejakin äänestävien parissa 65 prosenttia.

EVAn vuoden 2017 arvo- ja asennetutkimus Kumous kunnissa julkaistiin 7.3.

Artikkelin voit lukea täältä:

Synninpäästö kunnanvoudille

Julkaisun kokonaisuudessaan voit lukea täältä:

Kumous kunnissa