Suomalaiset povaavat Trumpin kaudesta sotaisaa

Peräti 66 prosenttia suomalaisista uskoo, että Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin hallinnon myötä sotien ja konfliktien määrä maailmassa kasvaa. Myös Suomen turvallisuuspoliittisen aseman pelätään heikkenevän. Näin kertovat ennakkotiedot EVAn vuoden 2017 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVA kysyi myös käsityksiä presidentti Trumpin hallinnon vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen Venäjän ja Naton välissä. Vain 5 prosenttia katsoo Trumpin kauden lisäävän Suomen turvallisuutta, kun taas 42 prosentin mukaan Trumpin hallinto heikentää sitä. Kolmanneksen mielestä Trump ei vaikuta turvallisuuteemme suuntaan eikä toiseen.

Selvä enemmistö suomalaisista (62 %) uskoo myös, että Trumpin hallinto hyydyttää vapaakaupan etenemisen. Vapaakaupan ja globalisaation vauhdittumiseen Trumpin kaudella uskoo vain 9 prosenttia EVAn tutkimukseen vastanneista.

Kaikkein myönteisimmin suomalaiset arvioivat Trumpin vaikuttavan talouskasvuun Yhdysvalloissa: noin joka toinen suomalainen (47 %) arvelee Trumpin kauden jouduttavan, tai ei ainakaan hidastavan  kasvua Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain talouskasvun hidastumiseen hänen kautensa aikana uskoo 31 prosenttia suomalaisista.

Keskimäärin myönteisimmin odotuksin Trumpin kauteen suhtautuvat perussuomalaisia äänestävät. Kielteisimmät odotukset ovat taas vihreiden kannattajilla.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 7.3.2017. Tänä vuonna tutkimuksessa on keskitytty erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kuntiin ja koulutukseen. EVA on seurannut suomalaisten arvoja ja asenteita www.eva.fi/arvopankki/ säännöllisesti jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

 

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, EVA
puh. 050 331 3823, sähköposti ilkka.haavisto@eva.fi

Viestintäpäällikkö Anniina Iskanius, EVA
puh. 050 599 3930, sähköposti anniina.iskanius@eva.fi