Suomen kannalta kova Brexit on parempi vaihtoehto – EU:n yhtenäisyys turvattava

Suomen ei kannata tukea sellaista pehmeää Brexitiä, joka lisäisi riskiä EU:n hajaannuksesta. Suomelle EU:n yhtenäisyys ja sisämarkkinoiden tehokas toiminta ovat tärkeämpiä kuin monelle muulle EU-maalle. Näin kertoo tänään julkaistu EVA Analyysi Unionin horjahdus – Euroopan ja Suomen valinnat Brexitin jälkeen.

Analyysin ovat kirjoittaneet toimitusjohtaja Vesa Vihriälä (Etla ja EVA) ja johtaja Taneli Lahti (EK).

Analyysin mukaan EU:n ja Iso-Britannian taloussuhteiden turvaaminen Brexitin jälkeen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on turvata ja tiivistää jäljelle jäävä EU:n sisämarkkina-alue.

EU:n yhtenäisyyttä painottavaa linjaa puoltaa myös se, että EU:n turvallisuusulottuvuus on Suomelle keskimääräistä EU-maata tärkeämpi.

Analyysi kertoo, että Brexit ei tuo Suomelle radikaalia tarvetta muuttaa politiikkalinjauksia. ”Brexit korostaa tarvetta tavoitteille, joita Suomi on ajanut: sisämarkkinoiden toiminnan edistämistä, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistamista, sovittujen pelisääntöjen kunnioittamista sekä kansallisen vastuun painottamista finanssipolitiikassa”, sanoo Vesa Vihriälä.

Britannia on kuulunut EU:ssa markkinaliberaaliin vapaakauppaa, kevyttä sääntelyä ja finanssipolitiikan kurinalaisuutta ajavaan ryhmään. Analyysin mukaan tämän Suomelle tärkeän pohjoisen koalition vaikutusvalta heikkenee, joten EU:n politiikka muuttuu vähemmän markkinaehtoiseksi.

Saksa säilyy Suomelle tärkeimpänä kumppanina, mutta Brexitin jälkeen Suomen on löydettävä enenevässä määrin ymmärrystä näkemyksilleen myös muista maista. ”Suomen on oltava aikaisempaa valmiimpi hankaliin kompromisseihin”, sanoo Taneli Lahti.

Britannia ero EU:sta heikentää unionia, muuttaa jäsenmaiden valtasuhteita ja todennäköisesti myös unionin politiikkaa. Pitkään tiivistynyt ja laajentunut EU alkaa kehittyä kohti erilaistuvaa ja eritahtista unionia.

Lue analyysi:

unionin-horjahdus

Analyysi saatavilla myös englanniksi:

Europe under pressure – Unionin horjahdus englanniksi

Vesa Vihriälän ja Tanelin Lahden tilaisuuden esitys on  ladattavissa tästä.

Analyysi julkaistiin Rake-salissa 25.11. Kuvassa EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila (vas.), kansanedustaja Alexander Stubb, EK:n johtaja Taneli Lahti sekä Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Analyysi julkaistiin Rake-salissa 25.11. Kuvassa EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila (vas.), kansanedustaja Alexander Stubb, EK:n johtaja Taneli Lahti sekä Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Vesa Vihriälä esittelee analyysin väitteitä.

Vesa Vihriälä esittelee analyysin väitteitä.

eva-brexit-251116-4676

Analyysin toinen kirjoittaja Taneli Lahti esittelee analyysin löydöksiä.

Analyysin toinen kirjoittaja Taneli Lahti esittelee analyysin löydöksiä.

Tilaisuuden keskusteluun osallistui kirjoittajien lisäksi myös kansanedustaja Alexander Stubb.

Tilaisuuden keskusteluun osallistui kirjoittajien lisäksi myös kansanedustaja Alexander Stubb.