Keskitetty palkkamalli on lietsonut laittomia lakkoja – Mitä Suomi voi oppia Ruotsilta?

Keskitetty palkkamalli, työnantajien ja työntekijöiden vanhat vastakkainasettelut sekä heikko lainkuuliaisuus ovat lietsoneet laittomia lakkoja. EVA Analyysi Suomen tauti kertoo, että vuosina 2000-2015 Suomessa oli yli 1600 laitonta lakkoa, mutta Ruotsissa vain 31.

EVA Analyysin Suomen tauti – Keskitetty palkkamalli, ammattiliittojen kilpailu ja heikko lainkuuliaisuus ovat lietsoneet laittomia lakkoja on kirjoittanut työmarkkinatutkija Henrik Malm Lindberg Ruotsin elinkeinoelämän tutkimuslaitos Ratiosta.

Ruotsissa laittomat lakot pystyttiin kitkemään miltei kokonaan 1990-luvulla, kun palkkamalli uudistettiin niin sanotuksi teollisuussopimukseksi, jossa vientiteollisuus määrittelee palkankorotusnormin.

Analyysin mukaan työriitojen sovittelussa ja työtuomioistuimessa on Ruotsissa paremmat mahdollisuudet tukea työrauhaa kuin Suomessa. Sääntö, jonka mukaan sovittelussa ei voida ylittää kansainväliselle kilpailulle avoimien alojen palkkanormia, voisi lisätä yhteistyötä työmarkkinoilla myös Suomessa.

Analyysissa ehdotetaan lisäksi, että suomalainen työtuomioistuin ottaisi Ruotsin tapaan käyttöön väliaikaiset päätökset, joilla estettäisiin laittomien lakkojen pitkittyminen.

Lue koko analyysi:

suomen-tauti