Viidennes sairaanhoitajien ja lähihoitajien töistä olisi jo nyt tehtävissä roboteilla

Robotiikkaa ja automatiikkaa hyödyntämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien työtehtävistä. Näin kirjoittavat dosentti Mari Kangasniemi ja liikkeenjohdon konsultti Cristina Andersson artikkelissaan Enemmän inhimillistä hoivaa.

Laskelma perustuu tutkimustietoon markkinoilla olevista ja markkinoille tulossa olevista robotiikan ja automatiikan sovelluksista. Muutos voitaisiin toteuttaa nopeasti, sillä nämä sovellukset olisivat otettavissa käyttöön 2-3 vuodessa.

Robottien tärkeimmät käyttökohteet terveydenhuollossa ovat yksitoikkoiset, raskaat ja terveydelle vaaralliset työtehtävät. Käytettävissä oleva robotiikka soveltuu potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen, lääkkeiden annosteluun ja jakeluun sekä potilaiden elintoimintojen seurantatietojen tallentamiseen.

Koska robotiikan käyttö vapauttaa hoitotyöntekijöiden työaikaa, työtehtäviä voidaan kohdistaa aiempaa enemmän välittömään potilastyöhön. Hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta välitöntä potilastyötä on nykyisin arviolta alle kolme päivää. Jo käytettävissä olevan robotiikan avulla se voitaisiin nostaa liki neljään päivään.

Pidemmällä aikajänteellä palvelurobotiikan uskotaan tuovan huomattavia muutoksia koko sosiaali- ja terveysalalle. Monitoimiset kotiapurobotit voivat esimerkiksi pidentää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten kotona asumista.

Lue lisää artikkelista Enemmän inhimillistä hoivaa. Artikkeli on julkaistu EVA Raportissa Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla?.

Enemmän inhimillistä hoivaa

Inhimillistä hoivaa_graafi